MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Migrations within Dalmatia in the Modern Age

Code: 93726
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Soldo, J. A.: Prilozi za upoznavanje Sinja pod Venecijom, Sinjska spomenica, Sinj 1965., 103-176
  Vekarić, N.: Metoda ?reprezentativne kapi? i genealoška metoda u povijesnoj dmografiji, Povijesni prilozi 29 (2010), 39; 23-38
Optional literature:
 1. Andreis, M.: Doseljenici sa Šolte u SAD-u prema podacima imigracijske postaje Ellis Island (1892.-1924.), Bašćina (Grohote) 11 (2004), 31-46
  Bačić, S.: Visovački franjevci u Skradinskoj biskupiji: pastoralno djelovanje franjevaca od dolaska Osmanlija (1522.) do danas, Split 1991.
  Belaj, V.: Tradicijsko planinsko stočarstvo na Velebitu i bunjevačka etnogeneza, Stud. Ethnol. Croat. 16 (2004.), 5-31
  Botica, I.: Prilog istraživanju najstarijeg spomena vlaškog imena u hrvatskoj historiografiji, Radovi zavoda za hrvatsku povijest 37 (2005.), 35-46
  Rimac, M. - Mladineo, G.; Zadarsko okružje na mletačkom katastru iz 1709. godine, Knjiga druga: Srednji kotar, Zadar 2011.
  Sivrić, M.: Migracije iz Hercegovine na dubrovačko područje od potresa 1667. do pada Republike 1808. godine, Mostar/Dubrovnik 2003.
  Soldo, J. A.: Grimanijev zakon: zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56. godine; priredio Nikša Stančić. Zagreb 2005.
3. semester
Povijest 3 - Regular studij - History
Consultations schedule: