MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

The Croatian Peasant Movement from its beginning until 1918

Code: 71157
ECTS: 2.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Edi Miloš
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
The main objective of the course is to introduce students to the action of the peasant movement and Croatian political life in the context of the last decades of the Habsburg monarchy and the First World War.
Literature:
 1. BOBAN Branka: Stjepan Radić u vrijeme Prvoga svjetskog rata
 2. CIPEK Tihomir: Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića
 3. MATKOVIĆ Hrvoje: Povijest Hrvatske seljačke stranke
 4. PERIĆ Ivo: Antun Radić 1868.-1919. Etnograf, književnik, političar
 5. PERIĆ Ivo: Stjepan Radić 1871.-1928.
Optional literature:
 1. BIONDICH Mark: Stjepan Radić, The Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904-1928
 2. BOBAN Branka: Demokratski nacionalizam Stjepana Radića
 3. FILIPAN Božena (ur.): Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama 1995-2000
 4. KOŠĆAK Vladimir: "Mladost Stjepana Radića", Hrvatski znanstveni zbornik, 1971, br. 2
 5. KRIŠTO Jure: "Hrvatsko katoličanstvo i ideološko formiranje Stjepana Radića (1893.-1914.)", Časopis za suvremenu povijest, sv. 23, 1991, br. 1-3
 6. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić 1918. godine", Historijski pregled, Zagreb, sv. 5, 1959, br. 3
 7. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić i Hrvatska pučka seljačka stranka u prvom svjetskom ratu", sv. 2, 1970
 8. KRIZMAN Bogdan: "Stjepan Radić na pariškoj političkoj školi (1897.-1899.)", Naše teme, sv. 15, 1971, br. 6
 9. KRIZMAN Bogdan: "Osnivanje Hrvatske pučke seljačke stranke (1904.-1906.), Radovi Instituta za hrvatsku povijest, sv. 2, 1972
 10. MATKOVIĆ Stjepan: "Viđenje Stjepana Radića o preobražaju Habsburške monarhije (1905.-1906)", Časopis za suvremenu povijest, sv. 25, 1993, br. 1
 11. MATKOVIĆ Stjepan: "Odnos braće Radić prema politici 'novog kursa' na primjeru Riječke i Zadarske rezolucije", Časopis za suvremenu povijest, sv. 26, 1994, br. 3, str. 475-485.
 12. MATKOVIĆ Stjepan: "Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, sv. 32-33
1. semester
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Regular studij - History (Research Specialisation)
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Regular studij - History (Teacher Education)

2. semester
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Regular studij - History (Research Specialisation)

3. semester
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Regular studij - History (Research Specialisation)

4. semester
Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij) - Regular studij - History (Research Specialisation)
Consultations schedule: