O djelatniku
prof. dr. sc. Marko Trogrlić
Doktorirao:2001
Soba:223
Konzultacije:

Po prethodnom dogovoru, mailom.

Telefon javni:545-558
Telefon kućni:
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Odsjek za povijest
Skraćeni prikaz

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 19. svibnja 1972. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao u Splitu. Studij povijesti, opće slavistike te povijesti istočne i jugoistočne Europe završio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beču, Republika Austrija, gdje je i doktorirao 2001. U registar znanstvenika pri MZOŠ RH upisan pod matičnim brojem 252 851. Vrela za  povijest novovjekovne povijesti Dalmacije istraživao u arhivima i bibliotekama u Hrvatskoj (Split, Zadar, Trogir, Zagreb), Austriji (Austrijski državni arhiv u Beču, Austrijska nacionalna biblioteka te Sveučilišna biblioteka u Beču) te u Italiji (Tajni vatikanski arhiv i Arhiv De Propaganda fide u Rimu). Glavni voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOS-a Dalmacija i bečke središnje institucije u 19. stoljeću  te suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Dalmacija za francuske uprave glavnog voditelja  dr. sc. Josipa Vrandečića. Od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2013. obnašao, u dva mandata, dužnost dekana Filozofskog fakulteta u Splitu, bio član Senata Sveučilišta u Splitu te predsjednik dekanske konferencije Filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj. U zvanju redovitog profesora na katedri za novovjekovnu i suvremenu povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu.

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)
Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI) baza je podataka koju održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Na poveznici niže dostupni su podaci o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Publikacije

Izbor iz bibliografije:

 


Autorske knjige:

1. Trogrlić, Marko.
Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog namjesnika Gabijela Rodića .
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2017 (gradivo).
2. Trogrlić, Marko; Clewing, Konrad.
Dalmacija - neizbrušeni dijamant. Habsburška pokrajina Dalmacija u opisu namjesnika Lilienberga .
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015 (gradivo).
3. Trogrlić, Marko; Šetić, Nevio.
Dalmacija i Istra u 19. stoljeću .
Zagreb : Leykam international, 2015 (monografija).
4. Matković, Stjepan; Trogrlić, Marko.
Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907.-1910. .
Zagreb - Split : Hrvatski institut za povijest u Zagrebu - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014 (gradivo).
5. Trogrlić, Marko.
Im Dienst des Schulwesens in Dalmatien. Ivan Skakoc (1752-1837) .
Wien : LIT Verlag Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2013 (monografija).
6. Trogrlić, Marko.
Erazmo Handel, "Sjećanja" .
Zagreb : Dom i svijet, 2007 (gradivo).Vrh

Uredničke knjige:

1. Bečki kongres 1814./1815. Historiografske refleksije o 200. obljetnici / Trogrlić, Marko; Miloš, Edi (ur.).
Zagreb ; Split : Leykam international d.o.o., Zagreb ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2016 (zbornik).
2. Vicko Kapitanović, "Fra Andrija Dorotić (1761.–1837.) Reformator, političar i dobrotvor". / Trogrlić, Marko (ur.).
Split : Književni krug Split, 2016 (monografija).
3. Dr. Ante Trumbić (1864. - 1938.). Životopis kroz spise osobnog arhiva u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Katalog u povodu 150. obljetnice rođenja dr. Ante Trumbića / Kovačić, Mihaela; Trogrlić, Marko (ur.).
Split : Sveučilišna knjižnica u Splitu - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015 (katalog).
4. Splitski statut iz 1312. godine: Povijest i pravo. Povodom 700. obljetnice. Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine / Radić, Željko; Trogrlić, Marko; Meccarelli, Massimo; Steindorff, Ludwig (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. (zbornik).
5. Klerus und Nation in Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrundert / Jakir, Aleksandar; Trogrlić, Marko (ur.).
Wien : Peter Lang Verlag, 2014 (zbornik).
6. Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. / Belamarić, Joško; Lučin, Bratislav; Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014 (zbornik).
7. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.) održanog od 18. do 19 rujna 2006. u Splitu = Actes du colloque scientifique international La Dalmatie suos l'administration française (1806-1813) tenu à Split les 18 et 19 septembre 2006. / Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2011 (zbornik).
8. Dalmatien als europäischer Kulturraum / Potthoff, Wilfried†; Jakir, Aleksandar; Trogrlić, Marko; Trunte, Nikolaos (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, 2010 (zbornik).
9. Zbornik Stijepa Obada / Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip; Bralić, Ante; Lukšić, Mislav Elvis (ur.).
Zadar ; Split ; Zagreb : Sveučilište, Odjel za povijest, Zavod za povijesne znanosti HAZU ; Filozofski fakultet ; Hrvatski državni arhiv, 2010 (zbornik).
10. Dalmacija 1870-ih u svjetlu bečke politike i "istočnoga pitanja" / Trogrlić, Marko; Vrandečić Josip (ur.).
Zadar : Odjel za povijest Sveučilišta, 2007 (monografija).Vrh

Poglavlja u knjizi:

1. Trogrlić, Marko.
Gabrijel barun Rodić (1812.- 1890.) // Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog namjesnika Gabrijela Rodića.
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2017. Str. 9-42.
2. Trogrlić, Marko.
Uvodno slovo: 200. obljetnica Bečkoga kongresa – poticaj za nove historiografske uvide // Bečki kongres 1814./1815. Historiografske refleksije o 200. obljetnici / Trogrlić, Marko ; Miloš, Edi (ur.).
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2016. Str. 5-8.
3. Trogrlić, Marko.
Die Südslawische Frage als Problem der österreichisch-ungarischen und internationalen Politik // Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband: Vom Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zum neuen Europa der Nationalstaaten / Rumpler, Helmut (ur.).
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016. Str. 965-1015.
4. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
Dalmacija i Boka kotorska od 1797. do 1918. // Temelji moderne Hrvatske: hrvatske zemlje u "dugom" 19. stoljeću / Švoger, Vlasta ; Turkalj, Jasna (ur.).
Zagreb : Matica Hrvatska, 2016. Str. 495-528.
5. Clewing, Konrad; Trogrlić, Marko.
Dalmacija i bečke središnje institucije u predožujskoj Austriji. Namjesnik piše svome Caru. // Dalmacija - neizbrušeni dijamant. Habsburška pokrajina Dalmacija u opisu namjesnika Lilienberga.
Zagreb ; Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015. Str. 11-45.
6. Jakir, Aleksandar; Trogrlić, Marko.
Dalmatien // Das Südosteurupa der Regionen. / Schmitt, Oliver Jens ; Metzeltin, Mihael (ur.).
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2015. Str. 91-132.
7. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
French Rule in Dalmatia, 1806-1814: Globalizing a Local Geopolitics // Napoleon's Empire. European Politics in Global Perspective / Planert, Ute (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2015. Str. 264-276.
8. Matković, Stjepan; Trogrlić, Marko.
Frank i hrvatsko pitanje u korespondenciji Moritza von Auffenberg-Komarówa (1907.- 1910.) // Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907.-1910. / Matković, Stjepan ; Trogrlić, Marko (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatski institut za povijest - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014. Str. 19-48.
9. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
Studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu: od samostalnog splitskog studija povijesti do jednog među studijima povijesti u Europskoj Uniji // SPALATUMQUE DEDIT ORTUM. Zbornik povodom desete godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu / Collected papers on the occasion of the 10th anniversary of the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences in Split / Basić, Ivan ; Rimac, Marko (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, 2014. Str. 25-47.
10. Vrandečić, Josip; Trogrlić, Marko.
Dnevnik jednog hodočasnika: Konstantin Vojnović, Bilješke s puta po Italiji 1877. godine // BERTOŠIN ZBORNIK. Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj.2 / Jurković, Ivan (ur.).
Pula - Pazin 2013. : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 607-627.
11. Trogrlić, Marko.
Dopo Venezia: le trasformazioni politiche e istituzionali in Dalmazia dal 1797 al 1848 // L'Adriatico: incontri e separazioni (XVIII-XIX secolo). Atti del convegno internazionale di Studi, Corfù, 29-30 aprile 2010. / Bruni, Francesco ; Maltezou, Cryssa (ur.).
Venezia - Atene : Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Istituto Ellenico di Studi Bizantini e postbizantini di Venezia, 2011. Str. 137-155.
12. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
Otac, profesor, "savjest postnagodbene Hrvatske": Zagrebački memoari Konstantina pl. Vojnovića (1874. - 1891.) // Zbornik Nikše Stančića / Iveljić, Iskra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2011. Str. 211-229.
13. Trogrlić, Marko.
Dalmatien und die Politik der Wiener Zentralregierung im 19. Jahruhundert. Stellungnahmen des "Narodni List" zur 'Sprachpolitik' der Regierung Eduards von Taaffe (1879-1893) // Dalmatien als europäischer Kulturraum / Potthoff, Wilfried† ; Jakir, Aleksandar ; Trogrlić, Marko ; Trunte, Nikolaos (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, 2010. Str. 411-431.
14. Trogrlić, Marko.
Političke prilike u Splitu uoči dolaska kapucina na Pojišan // Kapucinski samostan i svetište Gospe od Pojišana u Splitu / Duplančić, Arsen (ur.).
Split : Kapucinski samostan Gospe od Pojišana, 2010. Str. 33-42.
15. Trogrlić, Marko.
Dalmatinsko selo kao trajno nadahnuće. Prof. dr. sc. Stijepo Obad kao istraživač i povjesničar dalmatinskog sela i seljačkog svijeta // Zbornik Stijepa Obada / Trogrlić, Marko ; Vrandečić Josip ; Bralić, Ante ; Lukšić, Mislav Elvis (ur.).
Zadar-Split-Zagreb : Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest, 2010. Str. 129-144.
16. Trogrlić, Marko.
Religion und Konfessionen in Dalmatien im 17. und 18. Jahrhundert // Balcani occidentali, Adriatico e Venezia fra XIII e XVIII secolo / Der westliche Balkan, der Adriaraum und Venedig (13.-18. Jahrhundert) / Ortalli, Gherardo ; Schmitt, Jens Oliver (ur.).
Wien : Verlag der Ősterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. Str. 327-349.
17. Trogrlić, Marko.
La Monarchia Asburgica e la Santa Sede dal Congresso di Vienna al Concordato // Gli Archivi della Santa Sede e il Regno di d'Ungheria (secc: 15-20.) Studi in memoriam del professor Lajos Pásztor arhivista ungherese dell'Archivio Segreto Vaticano / Platania, Gaetano ; Santfilippo, Matteo ; Tusor, Péter (ur.).
Budapest-Roma : Istituto delle Ricerche sulla Storia Ecclesiastica nell'Universita Cattolica "Péter Pázmány", 2008. Str. 191-197.
18. Trogrlić, Marko.
Politička misao Mihovila Pavlinovića // Nacionalni pokret u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Treći hrvatski simpozij o nastavi povijesti / Marinović, Marijana (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2008. Str. 72-79.
19. Trogrlić, Marko; Matijević, Ivan.
Iz prošlosti Vodica u 19. stoljeću // Vodički običajnik / Cukrov, Tončika (ur.).
Šibenik : Grad Vodice ; Gradska knjižnica, 2008. Str. 55-69.
20. Trogrlić, Marko.
Četiri faze političkog djelovanja Jurja Biankinija // Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji / Cipek, Tihomir ; Vrandečić, Josip (ur.).
Zagreb : Alinea, 2007. Str. 115-125.
21. Trogrlić, Marko.
La Dalmazia sotto Carlo I (1916-1918) // Karl I. (IV.), der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarchie / Gottsmann, Andreas (ur.).
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007. Str. 187-201.
22. Trogrlić, Marko.
Erazmo Handel i njegovo doba u Dalmaciji // Erazmo Handel, "Sjećanja" / Trogrlić, Marko (ur.).
Zagreb : Dom i svijet, 2007. Str. 13-30.
23. Trogrlić, Marko.
Hrvatska i "hrvatsko pitanje" u korespondenciji Josipa Franka i Moritza von Auffenberg-Komarowa (1908.- 1910.) // Pravaška misao i politika / Turkalj, Jasna ; Matijević, Zlatko ; Matković, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2007. Str. 167-180.
24. Trogrlić, Marko.
Zagora u drugoj polovici 19. stoljeća // Dalmatinska zagora nepoznata zemlja / Kusin, Vesna (ur.).
Zagreb : Galerija "Klovićevi dvori", 2007. Str. 277-284.
25. Trogrlić, Marko; Forker, Zvonimir.
Posjet Franje Josipa I. Zadru i Splitu 1875. godine. Priča o dva grada kao o dvije paradigme političkih prilika u Dalmaciji preporodnog doba // Dalmacija 1870-ih u svjetlu bečke politike i "istočnoga pitanja" / Vrandečić, Josip ; Trogrlić, Marko (ur.).
Zadar : Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2007. Str. 67-90.
26. Trogrlić, Marko.
Školstvo u Dalmaciji za francuske uprave. Izvješća Vincenza Dandola o ustroju javne nastave u Dalmaciji (1806.-1809.) // Napoleon na Jadranu / Šumrada, Janez (ur.).
Koper ; Zadar : Založba Annales, 2006. Str. 151-158.
27. Trogrlić, Marko.
Uloga i značenje latinskoga jezika u političkomu životu Hrvatske od godine 1790-1847 // Latinitet u Europi / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska -Ogranak u Rijeci, 2006. Str. 21-30.
28. Trogrlić, Marko.
Odnosi splitskog kaptola s nadbiskupom Markom Antunom de Dominisom // Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar / Tudjina, Vesna (ur.).
Split : Književni krug, 2006. Str. 105-117.Vrh

Znanstveni radovi u drugim časopisima:

1. Trogrlić, Marko.
Preustroj župa u Zadarskoj nadbiskupiji (1829.-1849.). // Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. XLI-XLIII (2011) ; 955-974 (članak, znanstveni).
2. Trogrlić, Marko; Jager, Mario.
Janko Vuković pl. Podkapelski: prvi hrvatski admiral. // Hrvatska obzorja : časopis Ogranka Matice hrvatske Split. 14 (2007) ; 66-74 (članak, znanstveni).
3. Trogrlić, Marko.
Bečki odjeci nemira u Hrvatskoj 1903. godine: aktivnosti dalmatinskih zastupnika u Carevinskom vijeću u Beču. // Časopis za suvremenu povijest. 37 (2005) , 3; 679-693 (članak, znanstveni).
4. Trogrlić, Marko.
Das St.Lazarus-Kollegium in Trogir zur Zeit der ersten österreichischen Verwaltung in Dalmatien. // Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie. 49 (2005) , 5; 305-313 (članak, znanstveni).
5. Trogrlić, Marko.
Die Tendenzen der österreichischen Dalmatienpolitik 1855-1865. // Südost-Forschungen. 61/62 (2002/2003) ; 171-188 (članak, znanstveni).Vrh

Ostali radovi u drugim časopisima:

1. Trogrlić, Marko.
"Lavu dalmatinskom" u spomen. // Crkva u svijetu : CUS. 52 (2017) , 1; 141-146 (prikaz, ostalo).
2. Marko Trogrlić.
Splitsko-poljički odnosi u XIV. i XV. stoljeću, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, br. 176, Split 2015.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. LXV (2016) , 1-2; 326-331 (prikaz, ostalo).
3. Trogrlić, Marko.
Uspomene Nikole Moscatella. // Crkva u svijetu : CUS. 50 (2015) , 1; 198-203 (prikaz, ostalo).
4. Trogrlić, Marko.
Na putovima Providnosti. // Crkva u svijetu : CUS. 49 (2014) , 3; 397-401 (prikaz, ostalo).
5. Trogrlić, Marko.
Monografija o narodnom preporodu u Istri iz pera poljskog povjesničara. // Radovi zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 46 (2014) ; 431-434 (prikaz, ostalo).
6. Trogrlić, Marko.
Riječ na predstavljanju Godišnjaka Titius. // Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. 58 (2009) , 3; 358-360 (prikaz, ostalo).
7. Trogrlić, Marko.
Znanstveni Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke = anals of interdisciplinary research in the Krka river basin. // Godišnjak Titius. 2 (2009) , 2; 329-331 (prikaz, stručni).
8. Trogrlić, Marko.
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Dalmaciji. Od slavenstva prema modernoj hrvatskoj i srpskoj nacionalnoj ideji. // Školski vjesnik. Časopis za pedagoška i školska pitanja. 56 (2007) , 1-2; 194-198 (prikaz, ostalo).
9. Trogrlić, Marko.
Crkva i društvo uz Jadran. Vrela i rezultati istraživanja (Zbornik radova), Split, 2006.. // Croatica Christiana periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 59 (2007) , 59; 181-182 (prikaz, ostalo).
10. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
Jubilarna knjiga u jedinstvenoj biblioteci. Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjm vijeku (Odabrane studije), Biblioteka znanstvenih djela, knjiga broj 150, Književni krug, Split 2007.. // Školski vjesnik. Časopis za pedagoška i školska pitanja. 56 (2007) , 4; 595-603 (prikaz, ostalo).
11. Trogrlić, Marko.
Mario Marinov (ured.), Dominikanski samostan sv. Petra Mučenika u Starom Gradu na Hvaru, Stari Grad, 2006.. // Croatica Christiana Periodica. Časopis instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.. 58 (2006.) , 58; 191-194 (prikaz, ostalo).Vrh

Objavljena pozvana predavanja na skupovima:

1. Trogrlić, Marko.
La paix de Schönbrunn (14 octobre 1809) et la fondation des Provinces illyriennes // Hrvati i Ilirske pokrajine/ Les Croates et les Provinces Illyriennes / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. 203-213 (pozvano predavanje,objavljeni rad).Vrh

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom:

1. Trogrlić, Marko; Vrandečić, Josip.
Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.). Problemi i interpretacije = La Dalmatie sous l'administration française. Problèmes et interprétations // Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Dalmacija za francuske uprave (1806.-1813.) = Actes du colloque scientifique international La Dalmatie suos l'administration Francąise (1806-1813). / Trogrlić, Marko ; Vrandečić, Josip (ur.).
Split : Književni krug ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2011. 5-11 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).Vrh

Radovi u zbornicima skupova bez recenzije:

1. Trogrlić, Marko.
Hrvatski narodni preporod u Splitu i splitski biskup Marko Kalogjera // Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu / Lupis B., Vinicije (ur.).
Blato : Općina Blato, 2009. 7-16 (predavanje,objavljeni rad).Vrh

Sažeci u zbornicima skupova:

1. Trogrlić, Marko; Varezić, Nikša.
Habsburška Monarhija i njezina pokrajina Dalmacija u vrijeme Viškog boja // Međunarodni znanstveni skup 150. obljetnica Viškog boja Vis, 8.-10. lipnja 2016. Knjiga sažetaka.
Split-Vis : Društvo prijatelja kulturne baštine Split, 2016. 14-15 (predavanje,sažetak,znanstveni).Vrh

Druge vrste radova:

1. Trogrlić, Marko.
Vakanović, Antun, 2016. (enciklopedijska natuknica).
2. Trogrlić, Marko.
Popratno slovo uz posljednju knjigu prof. dr. sc. fra Vicka Kapitanovića, 2016. (popratno slovo).
3. Trogrlić, Marko.
Cuvaj, Slavko, 2016. (enciklopedijska natuknica). URL link to work
4. Dimzov, Snježana; Relja, Renata; Trogrlić, Marko.
Katalog izdanja Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015. (katalog).
5. Trogrlić, Marko.
Tomašić, Nikola, 2015. (enciklopedijska natuknica).
6. Trogrlić, Marko.
Trumbić, Ante, 2015. (enciklopedijska natuknica).
7. Trogrlić, Marko.
Austro-Ugarska Monarhija, 2015. (enciklopedijska natuknica).
8. Trogrlić, Marko.
Cosmi, Stjepan (Stefano), 2015. (enciklopedijska natuknica).
9. Trogrlić, Marko.
"Sinj i njegova Gospa", 2015. (enciklopedijska natuknica).
10. Trogrlić, Marko.
Bosna Srebrena, 2015. (enciklopedijska natuknica).
11. Trogrlić, Marko.
Mletačka Republika, 2015. (enciklopedijska natuknica).
12. Trogrlić, Marko; Vučković, Josip.
Lovrić (Obitelj), 2015. (enciklopedijska natuknica).
13. Trogrlić, Marko; Weinberger, Helmut.
Tresić Pavičić, Ante, 2015. (enciklopedijska natuknica).
14. Trogrlić, Marko; Aleksandar Jakir.
Vorwort im Sammelband: A. Jakir - M. Trogrlić (Hrsg.), "Klerus und Nation im Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert", Peter Lang: Frankfurt am Main - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien, 2014., 2014. (predgovor).
15. Trogrlić, Marko.
Predgovor u knjizi: Josip Vrandečić, "Borba za Jadran u ranom novom vijeku: Mletačko-osmanski ratovi u Venecijanskoj nuncijaturi", Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split, 2013., 2013. (predgovor).
16. Trogrlić, Marko.
Predgovor u knjizi: Fabijan Veraja, "Putovima providnosti. Hrvatski Zavod sv. Jeronima u Rimu i dušobrižništvo hrvatskih iseljenika u kontekstu 'Ostpolitik' Svete Stolice", Crkva u svijetu - Hrvatski povijesni institut u Rimu, Split - Rim, 2013., 2013. (predgovor).
17. Trogrlić, Marko.
Kulišić, Krsto (Kristofor, Kristo), 2013. (enciklopedijska natuknica).
18. Trogrlić, Marko.
Predgovor u knjizi: Massimiliano Valente, "Diplomazia pontificia e Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1918-1929)", Filozofski fakultet u Splitu - Odsjek za povijest, Split, 2012., 2012. (predgovor).
19. Trogrlić, Marko.
Supilo, Frano, 2012. (enciklopedijska natuknica).
20. Trogrlić, Marko.
Šufflay, Milan, 2012. (enciklopedijska natuknica).
21. Trogrlić, Marko.
Sundečić, Jovan, 2012. (enciklopedijska natuknica).
22. Handel, Erazmo; Trogrlić, Marko; Švoger, Vlasta.
Sjećanja, 2007. (prijevod).Vrh

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova:

1. Varezić, Nikša.
Dubrovačka Republika i Sveta Stolica od velikog potresa 1667. do konca Morejskog rata 1699. godine / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05. 03. 2015., 265 str. Voditelj: Trogrlić, Marko.
2. Oršolić, Tado.
Teritorijalne snage u Dalmaciji od 1814. do 1868. godine / doktorska disertacija.
Zadar : Filozofski fakultet, 10.11. 2005., 298 str. Voditelj: Obad, Stijepo.Vrh

Prevodilaštvo:

1. Trogrlić, Marko.
Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog namjesnika Gabijela Rodića .
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2017 (gradivo).
2. Trogrlić, Marko; Clewing, Konrad.
Dalmacija - neizbrušeni dijamant. Habsburška pokrajina Dalmacija u opisu namjesnika Lilienberga .
Zagreb - Split : Leykam international - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015 (gradivo).

 

 

 

 

 

Profesionalni interesi i članstva

 - član uredništva Književnoga kruga u Splitu - bibliotekâ „Knjige Mediterana“ i „Znanstvenih djela“;

  - član uredništva Historijskog zbornika (Zagreb);

 - član Društva za hrvatsku povijesnicu (Zagreb);

 - član Kommission für südosteuropäische Geschichte (Zaklade Pro Oriente, Beč, Austrija);

 - član Matice Hrvatske;

 - potpredsjednik Književnog kruga Split.

Projekti

 

 - glavni voditelj znanstveno-istraživačkog projekta „Dalmacija i bečke središnje institucije u 19. stoljeću“ (šifra projekta: 244-2690754-0762), odobrenog i financiranog od MZOŠ Republike Hrvatske;

 - suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu „Dalmacija za francuske uprave“ odobrenog i financiranog od MZOŠ Republike Hrvatske glavnog voditelja  dr. sc. Josipa Vrandečića;

 - suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost:Raspad Habsburške Monarhije i transfomacije na istočnojadranskom prostoru (1917.-1923.)“, (broj projekta: 7822), glavnog voditelja izv. prof. dr. sc. Ante Bralića ( Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru);

 - suradnik na znastveno-istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Jadranske geopolitike u modernosti, 1493. – 1918.“, (broj projekta: 8469), glavnog voditelja prof. dr. sc. Josipa Vrandečića (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu).

 

Povijest zaposlenja

 -  od 1. listopada 2002. do 1. listopada 2006. zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru (danas Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru);

 - od 1. listopada 2006. do danas zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu;

 - od 1. listopada 2009. do 30. rujna 2013. dekan Filozofskog fakulteta u Splitu i član Senata Sveučilišta u Splitu;

 - od 1. listopada 2013. do 20. rujna 2015. pročelnik Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu.

 

Skraćeni prikaz

Zadnja izmjena: 2020-09-22 13:49:53.346051