MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Multikulturalizam, identitet, književnost: Kanada i SAD

Multikulturalizam, identitet, književnost: Kanada i SAD

Šifra: 229792
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Matas
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij upoznaje studente s različitim pristupima proučavanja multikulturalnosti i identiteta u Kanadi i SAD-u. Studenti će se upoznati s tekstovima koji problematiziraju pitanja multikulturalnosti i identiteta u Kanadi i SAD-u i tako im pružiti mogućnost usporedbe sličnosti i razlika u tretiranju ovih tema u objema državama.
Kriteriji vrednovanja u ECTS bodovima:
-pismeni ispit 3
-esej 1
-istraživački rad 0,5
-prisustvovanje na nastavi 0,5
Literatura:
  1. Lee, A. Robert: Multicultural American Literature. Comparative Black, Native, Latino/a and Asian American Fictions.
  2. Kamboureli, Smaro: Making a Difference: Canadian Multicultural Literature.
2. semestar
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Gordan Matas:

    Srijeda: 11-12 h

    Lokacija: