MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Ritmika i ples s praktikumom 1

Šifra: 180398
ECTS: 5.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Dodi Malada
Izvođači: v. pred. dr. sc. Dodi Malada - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljenost studenta za usvajanje osnovnih teorijska znanja i zakonitosti iz područja plesa i ritmike te plesne metodologije.
1. Metode učenja osnovnih elemenata tehnike skokova, ravnoteže, okreta i pokretljivosti.
2. Metode učenja hodanja, trčanja, plesnih koraka, zamaha, kruženja, valovitih gibanja, ispada, polukružnih elemenata.
3. Realizacija notnih vrijednosti pokretom.
4. Utjecaj kineziološkog programa kreativnog pokreta i ritmike na razvoj i održavanje različitih antropoloških karakteristika.
5. Metode poučavanja slobodnog plesnog pokreta usmjerenog na poticanje dječje mašte i kreativnosti u izražavanju emocija, raspoloženja i ideja.
6. Metode razvijanja kinestetičkog senzibiliteta koje izaziva tijelo u plesno ritmičkom pokretu
7. Ritmička struktura, kompozicija, improvizacija i cjelovitost.
8. Procjenjivanje motoričkih znanja i sposobnosti u predškolskoj ustanovi.
Literatura:
  1. Srhoj, Lj., Miletić, Đ.: Plesne strukture (textbook)
  2. Maletić, A.: Maletić, A. (1983), Pokret i ples. Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske
Preporučena literatura:
  1. Malada, D.: Efekti utjecaja estetskog kineziološkog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica. Edukacijski fakultet, Travnik.
  2. Cvjetičanin, B.; Kurjan-Manestar, V.: Pokret i ples kao odgojno-obrazovni proces.
  3. Maletić, A.: Laban u praksi: uz 50 godina škole suvremenog plesa Ane Maletić.
  4. Mihaljević, D.; Srhoj, Lj.; Zagorac, N.: Morphological features and motor abilities effects in female dance structures.
3. semestar
MODUL: Pokretno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: