MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija književnosti

Šifra: 175393
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
Izvođači: Tea Gutović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razvijanje sposobnosti analiziranja različitih aspekata književnog djela u društvu, s naglaskom na razumijevanje odnosa umjetničkog i društvenog sloja u književnom djelu / Kontekstualizacija književnosti kao socio-kulturološkog fenomena.
1. Upoznavanje studenata sa sadržajem predmeta, obveznom i dopunskom literaturom. Dogovor o načinu rada i o obvezama, načinu ispita i sl.
2. Predmet i metode sociologije književnosti.
3. Pozitivistička i teorijsko-kritička sociologija književnosti.
4. Književnost i društvo.
5.Knjiga, čitanje, književnost.
6. Pisac u društvu.
7. Sociologija književnog života.
8. Književnost kao institucija. Sociologija književnog stvaranja i književne recepcije.
9.Elitne i trivijalne književnosti.
10. Sociologija drame i kazališta. Sociologija romana.
11. Književnost i publika: klasična i moderna publika.
12. Društvene funkcije humora.
13. Književnost i ideologija.
14. Mladi u književnosti. Žensko pismo.
15. Književnost u kulturnim politikama.
Literatura:
 1. Baranović, B.: "Slika" žene u udžbenicima književnosti,
 2. Ibsch, E. i dr. /eds./: The Psychology and Sociology of Literature
 3. Petrović, S. /ur./: Sociologija književnosti
 4. Schram, D. i Steen, G /eds./: The Psychology and Sociology of Literature
Preporučena literatura:
 1. Baković, S.: Sociologija umjetnosti
 2. Barker, C.: Cultural Studies: Theory and Practice
 3. Biti, V: Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije
 4. Biti, V: Znanost o književnosti: uvod u genezu i stanje pojma.
 5. Borges, I: To umijeće stiha
 6. Bourdieau, P: Pravila umetnosti, Geneza i struktura polja književnosti.
 7. Crespi, F: Sociologija kulture
 8. Escarpit, R: Sociologija književnosti
 9. Goldmann, L: Uvod u sociologiju romana, u: Ogledi o sociologiji umjetnosti
 10. Hauser, A: Sociologija umjetnosti. Knj. 1. i 2
 11. Jameson, F: O interpretaciji: književnost kao društveno simbolični čin, Kazalište, 4(7/8)
 12. Keunen, B.; Eeckhout, B: Literature and Society: The Function of Literary Sociology in Comparative Literature
 13. Kodrnja, J: Nimfe, muze, eurinome-društveni položaj umjetnica u Hrvatskoj
 14. Long, E: Book Clubs. Women and the Uses of Reading in Everyday
 15. Moretti, F: Sign taken for Wonders. On the Sociology of Literary Forms
 16. Pilić, Š: Čitalačka kultura nastavnika, Školski vjesnik, Vol. XLVI., br.1
 17. Solar, M: Teorija književnosti
 18. Schucking, L.L: Sociologija oblikovanja literarnog ukusa
2. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: