MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija obitelji

Šifra: 131459
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta: Upoznavanje s temeljnom terminologijom iz područja sociologije obitelji.

Sadržaj predmeta:
- Uvodno predavanje - upoznavanje s programom predmeta, literaturom, načinom rada, ispitima (1 sat)
- Nastanak i povijesni razvoj discipline (2 sata)
- Teorijske orijentacije o obitelji i braku (2 sata)
- Funkcije obitelji i braka (2 sata)
- Odabir bračnog partnera; bračna prilagodba; uloge u braku (2 sata)
- Kvaliteta braka; trajanje braka i razvodi (2 sata)
- Rodna socijalizacija i podjela rada u obitelji; usklađivanje obiteljskih i radnih uloga (2 sata)
- 1. kolokvij (1 sat)
- Obiteljski život kao proces (2 sata)
- Moderni i postmoderni oblici obiteljskog i partnerskog života; izvanbračna zajednica (kohabitacija) (3 sata)
- Samački život (1 sat)
- Roditeljstvo (2 sata)
- Obitelj i emocionalni odnosi (2 sata)
- Nasilje u obitelji (2 sata)
- Budućnost obitelji i braka (2 sata)
- 2. kolokvij (1 sat)
- Završno predavanje i evaluacija (1 sat)
Literatura:
  1. Giddens, A: Sociologija
  2. Haralambos, M.; Holborn, M: Sociologija. Teme i perspektive
  3. Milić, A.: Sociologija porodice. Kritika i izazovi
1. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: