MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija prehrane

Šifra: 175392
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: Krunoslav Malenica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U kolegiju se posebno ističe kako je sociologija prehrane nastala, s jedne strane, u uskoj povezanosti s istraživanjima socijalnih antropologa i povjesničara, a s druge strane, u suradnji sociologa s nutricionistima ili primjenom nutricionističke spoznaje, gdje postoji izravno zadiranje u pitanje zdravlja, društvenu dobrobit i upravljanje državom. Kolegij pruža studentima znanja o sociološkom aspektu fenomena prehrane za kritičko i kreativno promišljanje kompleksnog odnosa između prehrane i suvremenog društva, omogućujući studentima da kritički razmišljaju o hrani i prehrambenim navikama u svakodnevnom životu. Posebna pažnja će se posvetiti teorijskom sociološkom konceptualiziranju hrane i prehrane, društvenom i kulturnom značenju hrane i njezine konzumacije u konstrukciji samo-identiteta i njezina središnjeg mjesta u društvenoj interakciji, društvenoj moći, klasnim određenjima, kulinarskim kulturama, spolu, dobi, problemima vezanim uz prehranu, koji nerijetko promiču određene ekonomske i političke interese, te propitkivanju povezanosti hrane i emocija u masovnoj kulturi i mogućnosti pristranosti prehrambenih navika u svakodnevnom životu. U kolegiju se na temelju svega posebna pažnja posvećuje izradi adekvatnog suvremenog teorijsko-konceptualnog okvira (metodološkog dizajna) iz kojeg se studenti pripremaju razviti istraživački instrumentarij i krenuti u operacionalizaciju nekog empirijskog istraživanja sociologije prehrane, njezinih čimbenika i različitih konzekvenci.
Literatura:
 1. Menell, Stephen; Murcott, Anne; Otterloo, Anneke. H. van. (1998.),: Prehrana i kultura: sociologija hrane,
 2. Anderson, Eugene N.: Everyone Eats: Understanding Food and Culture,
 3. Germov, John; Williams, Lauren: A Sociology of Food and Nutrition
 4. Korthals, M.: Hrana kao spona između prirode, tijela i društva.
 5. Duvnjak, Neven; Baletić, Maja: Hrana kao ideja. Antropološki i teorijski pristupi hrani i prehrani.
 6. Locher, J. L.; Yoels, W. C.; Maurer, D.; van Ells, J.: Comfort Foods: An Exploratory Journey Into The Social and Emotional Significance of Food.
 7. Aktaş-Polat, S.; Polat, S.: A theoretical analysis of food meaning in anthropology and sociology.
 8. Corvo, P.: Food Culture, Consumption and Society,
 9. Fichler, C.: Food, self and identity.
 10. Kick, E. L.; McKinney, L. A.; Thompson, G. A.: Intensity of Food Deprivation: The Integrative Impacts oft he World Sistem, Modernization, Conflict, Militarization and Enviroment.
 11. Virtue, D.: Žudnja za hranom: Vaš apetit kao odraz tjelesne ili emocionalne gladi.
 12. Abbots, Emma-Jayne; Lavis, Anna.: Why We Eat, How We Eat: Contemporary Encounters Between Foods and Bodies.
 13. Hamburg, M.E.; Finkenauer, C.; Schuengel, C.: Food for love: the role of food offering in empathic emotion regulation.
 14. Paddock, J.: Positioning Food Cultures: 'Alternative' Food as Distinctive Consumer Practice.
 15. Darmon, M.: The Fifth Element: Social Class and the Sociology of Anorexia.
 16. Atkinson, W.; Deeming, C.: Class and Cusine in Contemporary Britain: the Social Space, the Space of Food and Their Homology,
 17. Lupton, D.: Food, the Body, and the Self.
 18. Božić, D.; Macuka, I.: Uloga osobnih čimbenika u objašnjenju kompulzivnog prejedanja.
 19. Pokrajac-Bulian, A.; Stubbs, L.; Ambrosi-Randić, N.: Različiti aspekti slike tijela i navike hranjenja u adolescenciji.
 20. Svirčić Gotovac, A.; Zlatar, J.: Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske.
 21. Kemp, E.; Bui, M.; Grier, S.: When food is more than nutrition: Understanding emotional eating and overconsumption.
1. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
Sociologija (diplomski studij-zimski semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: