MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK II

Šifra: 68038
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Rogošić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nadovezujući se na gradivo kolegija Talijanski jezik 1, u okviru kolegija Talijanski jezik 2 usvajaju se daljnje gramatičke cjeline (perfekt, imperativ, nenaglašeni i naglašeni oblici zamjenica, komparacija pridjeva...) te se čitaju tekstovi uz popratne konverzacijske vježbe koje omogućuju stjecanje komunikacijskih vještina na talijanskom jeziku.
1. Izražavanje količine. Uporaba partitivnog člana i čestice ne
2. Nepravilni glagoli volere, potere, dire
3. Prezent povratnih glagola. Povratna zamjenica
4. Passato prossimo. Upotreba pomoćnog glagola. Slaganje participa sa subjektom.
5. Nenaglašeni oblici osobnih zamjenica u akuzativu. Slaganje participa s izravnim
objektom.
6. Pridjevi bello i quello. Ponavljanje
7. Nepravilni glagoli dovere, uscire, venire, tenere
8. Nenaglašeni oblici osobnih zamjenica u dativu. Apsolutni superlativ
9. Imperativ glagola I. konjugacije i pomoćnih glagola. Imperativ u neupravnom
govoru
10. Nepravilni glagoli correggere, stare, salire, sapere
11. Stupnjevanje i komparacija pridjeva
12. Imperativ glagola II. i III. konjugacije
13. Nepravilni glagoli dare, chiudere, aprire, vincere, dirigere
14. Naglašeni oblici osobnih zamjenica
15. Ponavljanje
Literatura:
  1. J. Jernej,: Talijanska konverzacijska gramatika
  2. M. Deanović -J. Jernej: Talijansko-hrvatski rječnik
  3. M. Deanović - J. Jernej: Hrvatsko-talijanski rječnik
Preporučena literatura:
  1. S. Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : TALIJANSKI JEZIK I
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: