MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja

Dobrodošli na stranice

Centra za transdisciplinarna istraživanja i promociju kulture zdravlja

Filozofskog fakulteta u Splitu

Poljička cesta 35
21 000 Split

Voditeljica Centra
 prof. dr. sc. Sanja Stanić
sstanic@ffst.hr

Tajnica Centra
Doris Žuro, mag. sociologije
dzuro@ffst.hr

 

Vijeće Centra

prof.dr.sc. Sanja Stanić

izv.prof.dr.sc. Antonela Marić

dr.sc. Mila Bulić

 

Članovi Centra

Ivana Vladušić, mag. soc.

Matea Čular, univ.bacc.soc.

Stana Kožul, univ.bacc.soc.

 

O CENTRU

Centar za transdisciplinarna istraživanja i promicanje kulture zdravlja ustanovljen je 18. svibnja 2022. godine, kao zasebna ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pandemijsko razdoblje se odrazilo na zdravlje velikog dijela, osobito mlade, populacije, intenzivirajući postojeće ili izazivajući nove probleme, što postavlja snažne izazove pred društvo. Osnutak Centra je potaknut idejom i željom da se akademska zajednica, kako sastavnica Sveučilišta u Splitu, tako i međusveučilišne suradnje u zemlji i inozemstvu, uključi u istraživačke i promotivne aktivnosti usmjerene na smanjenje zdravstvenih nejednakosti i negativnih efekata pandemijskog razdoblja te ka unapređenju kulture zdravlja i afirmaciji zdravih životnih stilova među studentima, ali i u široj društvenoj zajednici.

Posebnost Centra je trandisciplinarnost kao integriranje i nadilaženje specifičnih perspektiva pojedinih disciplina, uz istodobno korištenje pristupa, metoda i alata svake pojedine discipline, čime se postiže sveobuhvatno sagledavanje problema kao i spektar mjera s ciljem njegova ublažavanja. Aktivnosti Centra su mnogobrojne, uz središnji oslonac na istraživanjima i promociji.  

 


Repozitorij

14.11.2022

INSTITUCIJSKI PROJEKT: ZDRAVI ŽIVOTNI STIL KOD STUDENATA

U okviru istraživačkih aktivnosti Centra pokrenut je institucijski projekt Zdravi životni stil kod studenata. Cilj projekta je stjecanje podataka i saznanja o rasprostranjenosti  navika zdravog življenja kod studentata. Projektni tim će kreirati upitnik kojim će se u prvoj fazi projekta ispitati mišljenja, stavovi i ponašanja studenata Filozofskog fakulteta. Postupno će se istraživanjem obuhvatiti i studenti drugih sastavnica Sveučilišta u Splitu. Anketnim istraživanjem prikupit će se i podaci o preboljenju COVID-19, motivaciji za zdravi životni stil, kao i želji za promjenom navika u smjeru zdravog životnog stila. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Sanja Stanić, a suradnice na projektu su mag. soc. Doris Žuro i mag. soc. Ivana Vladušić. Temeljem dobivenih podataka poduzet će se aktivnosti promoviranja navika zdravog življenja među studentima. 

Popis obavijesti