Repozitorij
Obavijesti
Predstavljanje zbornika...
2. prosinca 2020.  u  17  sati održat će se  online  predstavljanje zbornika  Ekofeminizam: između ženskih i zelenih studija  (Durieux, Zagreb, 2020.), urednika  Gorana Đurđevića  i  Suzane Marjanić , u organizaciji Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Zbornik se sastoji od 40 tekstova napisanih iz mnoštva znanstvenih i umjetničkih perspektiva. Cilj samog zbornika, a onda i njegova predstavljanja, aktualizacija je ekofeminističke problematike, tj. poticanje na kritičko promišljanje odnosa između gospodstva nad prirodom i podjarmljivanja žena, načina na koje feministička perspektiva može pridonijeti ozdravljenju čovjekova odnosa spram prirode i sl. U ovom se zborniku preslikava bogatstvo ekofeminističkih perspektiva, iznijetih od strane nekih od ključnih stranih i domaćih autorica i autora, kao i mladih istraživačica i istraživača u ovom polju. Tako sami urednici ističu kako ga je "moguće iščitavati na više razina: teorijskoj, kao prinos poznavanju teorije ekofeminizma u kontekstu suvremenih pravaca, društveno-političkoj, kao analizu društvenih procesa i struktura, aktivističkoj kroz prizmu analize aktivizama pojedinih skupina i aktera u političkom životu, umjetničkoj razini kroz analizu književnosti i doticaje s ekokritikom, ali i kroz pjesničko stvaralaštvo te na obrazovnoj razini kroz analizu sadržaja kurikuluma i prijedloga za razvoj nastavnih sadržaja kroz praktične radionice." O različitim aspektima ove široke problematike na predstavljanju će govoriti: Maja Flajsig, Ivanka Buzov, Anita Lunić, Josip Guć, Goran Đurđević, Suzana Marjanić. Pristup predstavljanju otvoren je za cjelokupnu zainteresiranu javnost, a on je moguć putem sljedeće poveznice: https://zoom.us/j/98507625694?pwd=OEJXUnpsYWpzejVvczYxOXVFOWc0Zz09 Meeting ID: 985 0762 5694 Passcode: 5SmeET
BEAGLE ( Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment ; ErasmusPlus 2018-1-HR01-KA201-047484) nedavno je dovršen projekt u kojem je sudjelovao i naš Centar, a čije rezultate možete pronaći na mrežnim stranicama projekta ( https://beagleproject.eu/ ). U njemu smo se bavili bioetičkim odgojem i obrazovanjem, primarno za osnovnoškolski uzrast, ali izradili smo i razne materijale koje mogu koristiti srednjoškolski učitelji/ce i učenici/ce. Projektom smo prije svega pokušali kombinirati inovativne metode odgoja i obrazovanja s učenjem i razvojem kritičkog promišljanja o bioetičkim problema i vrijednostima vezanima uz naš živi okoliš.