Repozitorij
Obavijesti
Online skup na kojem će biti raspravljeni neki od filozofskih, političkih i bioetičkih aspekata COVID-19 pandemije - od odgovornosti za izbijanje pandemije, preko problema straha i kontrole, sve do pojmova solidarnosti i slobode. Pored sve zainteresirane javnosti, na skupu će govoriti: Leo Rafolt, Josip Guć, Marita Brčić Kuljiš i Hrvoje Jurić. [detaljniji opis i program] Skup će se održati online putem Google Meet a 16. travnja 2021. od 11 do 16 sati , a svi zainteresirani mogu se prijaviti sljedeće forme , koja služi kako bismo vam mogli poslati poveznicu za sudjelovanje, par sati prije početka događaja. Skup je dio ciklusa Centra za integrativnu bioetiku FFST pod nazivom U svom vremenu , a ovaj je organiziran u suradnji s Hrvatskim bioetičkim društvom, Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Splitskim filozofskim krugom.
Dani kulturne animaliSTike  su znanstvena i popularna manifestacija koja smjera k svestranom i cjelovitom sagledavanju odnosa čovjeka i životinje. Njihov je cilj iz različitih perspektiva (znanstvenih, umjetničkih, kulturnih itd.) opisati, a pomoću njih i moralno vrednovati, čovjekov odnos spram ne-ljudskih životinja. Uvid u ono što životinje jesu, kakav moralni obzir zaslužuju i kako ih s obzirom na to tretiramo, predstavlja nezaobilazni uvjet radikalne izmjene tog tretmana. Premda je ova manifestacija internacionalnog karaktera, početnu inspiraciju crpi iz lokalnih izvora, s posebnim ciljem očuvanja izvornog lokalnog animalističkog impulsa (odatle »animalistika s velikim ST«). Jedan od takvih izvora svakako predstavlja stvaralaštvo autentičnog Mediteranca, ekstravagantnog umjetnika (poznatog prije svega kao glazbenika), mornara, nastavnika, anarhista i humanista (i mnogočega drugoga) Tome Bebića (Split, 1935.–1990.), čiji stihovi služe kao inspiracija za ovogodišnji podnaslov: Di nan je sad naš tovar Sivac?  Međutim, program manifestacije otvoren je za sve teme koje se bave problematikom suodnosa čovjeka i životinje. Također, iako je manifestacija prvenstveno usmjerena na predavački tip aktivnosti, ona je otvorena i za druge (primjerice umjetničke) aktivnosti kojima bi se propitivala tema skupa. Ovdje se može pročitati detaljniji opis manifestacije te preuzeti prijavni obrazac . ---------------------------------------------------------------------- Days of animal STudies is a scientific and popular manifestation that strives for a multifaceted and all-encompassing overview of the human-animal relationship. Its goal is to describe and morally evaluate human relationship toward non-human animals from different perspectives (scientific, artistic, cultural, etc.). The insight into what animals are, what kind of moral regard they deserve, and how we treat them in that respect, presents an unavoidable condition of a radical change of this treatment. Even though this manifestation is international, it finds its initial inspiration in the local sources and is particularly dedicated to the preservation of a local authentic animalistic impulse (with “animal STudies with capital ST” being a reference to Split, Croatia). One of such sources is certainly the work of the authentic Mediterranean, extravagant artist (primarily known as a musician), sailor, teacher, anarchist, and humanist (among his many other roles) Toma Bebić (Split, 1935–1990), whose lyrics serve as an inspiration for this year's subtitle: Where is our donkey Sivac now?  However, the manifestation program is open for any topic that deals with the issue of human-animal interrelation. Although the manifestation primarily consists of lectures, it is also open for other types of activities (e.g. artistic) through which the topic of the event can be examined. Here one can read a more detailed description of the manifestation and download the  application form .
Predstavljanje zbornika...
2. prosinca 2020.  u  17  sati održat će se  online  predstavljanje zbornika  Ekofeminizam: između ženskih i zelenih studija  (Durieux, Zagreb, 2020.), urednika  Gorana Đurđevića  i  Suzane Marjanić , u organizaciji Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Zbornik se sastoji od 40 tekstova napisanih iz mnoštva znanstvenih i umjetničkih perspektiva. Cilj samog zbornika, a onda i njegova predstavljanja, aktualizacija je ekofeminističke problematike, tj. poticanje na kritičko promišljanje odnosa između gospodstva nad prirodom i podjarmljivanja žena, načina na koje feministička perspektiva može pridonijeti ozdravljenju čovjekova odnosa spram prirode i sl. U ovom se zborniku preslikava bogatstvo ekofeminističkih perspektiva, iznijetih od strane nekih od ključnih stranih i domaćih autorica i autora, kao i mladih istraživačica i istraživača u ovom polju. Tako sami urednici ističu kako ga je "moguće iščitavati na više razina: teorijskoj, kao prinos poznavanju teorije ekofeminizma u kontekstu suvremenih pravaca, društveno-političkoj, kao analizu društvenih procesa i struktura, aktivističkoj kroz prizmu analize aktivizama pojedinih skupina i aktera u političkom životu, umjetničkoj razini kroz analizu književnosti i doticaje s ekokritikom, ali i kroz pjesničko stvaralaštvo te na obrazovnoj razini kroz analizu sadržaja kurikuluma i prijedloga za razvoj nastavnih sadržaja kroz praktične radionice." O različitim aspektima ove široke problematike na predstavljanju će govoriti: Maja Flajsig, Ivanka Buzov, Anita Lunić, Josip Guć, Goran Đurđević, Suzana Marjanić. Pristup predstavljanju otvoren je za cjelokupnu zainteresiranu javnost, a on je moguć putem sljedeće poveznice: https://zoom.us/j/98507625694?pwd=OEJXUnpsYWpzejVvczYxOXVFOWc0Zz09 Meeting ID: 985 0762 5694 Passcode: 5SmeET
BEAGLE ( Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment ; ErasmusPlus 2018-1-HR01-KA201-047484) nedavno je dovršen projekt u kojem je sudjelovao i naš Centar, a čije rezultate možete pronaći na mrežnim stranicama projekta ( https://beagleproject.eu/ ). U njemu smo se bavili bioetičkim odgojem i obrazovanjem, primarno za osnovnoškolski uzrast, ali izradili smo i razne materijale koje mogu koristiti srednjoškolski učitelji/ce i učenici/ce. Projektom smo prije svega pokušali kombinirati inovativne metode odgoja i obrazovanja s učenjem i razvojem kritičkog promišljanja o bioetičkim problema i vrijednostima vezanima uz naš živi okoliš.