Repozitorij

BEAGLE (Bioethical Education and Attitude Guidance for Living Environment; ErasmusPlus 2018-1-HR01-KA201-047484) nedavno je dovršen projekt u kojem je sudjelovao i naš Centar, a čije rezultate možete pronaći na mrežnim stranicama projekta (https://beagleproject.eu/). U njemu smo se bavili bioetičkim odgojem i obrazovanjem, primarno za osnovnoškolski uzrast, ali izradili smo i razne materijale koje mogu koristiti srednjoškolski učitelji/ce i učenici/ce. Projektom smo prije svega pokušali kombinirati inovativne metode odgoja i obrazovanja s učenjem i razvojem kritičkog promišljanja o bioetičkim problema i vrijednostima vezanima uz naš živi okoliš.

Popis obavijesti