MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Croatian Oral Literature

Code: 185084
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Marko Dragić
Lecturers: prof. dr. sc. Marko Dragić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
History and poetics of Croatian oral literature in the context of world oral literature. Training students to experience and understand aesthetic, ethical, cognitive and other values of oral literature's realizations. Special accent of the course is on didacticism, educative values and conservation of language, toponymy, antroponymy, poetics, customs, rituals, processions and Croatian identity in the European context.
Literature:
 1. Dostupno na: http://inet1.ffst.hr/images/50023160/Dragic.Poetika.Povijest.pdf
 2. Botica, Stipe: Povijest hrvatske usmene književnosti.
 3. Kekez, Josip: Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb-Ante Stamać)
Optional literature:
 1. Dragić, Marko: Općedruštveni značaj usmene književnosti. Zbornik radova Utjecaj hrvatske usmene tradicije u suvremenoj književnosti za djecu i mlade.
 2. Havelock, E. A.: Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas.
 3. Botica, S.: Biblija i hrvatska kulturna tradicija.
 4. Kekez, J.: Prva hrvatska rečenica.
 5. Kekez, J.: Hrvatski književni oikotip.
 6. Bošković-Stulli, M.- Zečević, D.: Usmena i pučka književnost. PHK knjiga I.
 7. Banov-Depope, E.: Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja.
 8. više autora: Edicija SHK, kao i edicija PSHK. (Knjige o narodnoj/usmenoj književnosti).
 9. Dragić, M.: Edicija Sto djela hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini knj.4. i 5.
2. semester
Mandatory course - Regular studij - Croatian Language and Literature
Consultations schedule: