Repozitorij
Dokumenti

Utorak, 21. 7. 2020.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji rada Centra za integrativnu bioetiku - CIBS

Utorak, 5. 6. 2018.

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Filozofskog fakulteta u Splitu

Petak, 20. 4. 2018.

Odluka o načinu obračuna rada u nastavi na svim studijima

i programima koji se ne financiraju sredstvima državnog proračuna-pročišćeni tekst

Srijeda, 18. 4. 2018.

Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna rada u nastavi na svim studijima

i programima koji se ne financiraju sredstvima državnog proračuna

Srijeda, 21. 3. 2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Povjerenstva za znanost

Srijeda, 21. 3. 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju odsjeka

Srijeda, 21. 3. 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Fakulteta

Četvrtak, 22. 2. 2018.

Statut Filozofskog fakulteta u Splitu - pročišćeni tekst

Petak, 15. 02. 2018.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete-pročišćeni tekst

Četvrtak, 15. 02. 2018.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti-pročišćeni tekst

Četvrtak, 15. 02. 2018.

Pravilnik o organizaciji rada Centra za hrvatske studije u svijetu-pročišćeni tekst

Srijeda, 14. 2. 2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete

Srijeda, 14. 2. 2018.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti

Srijeda, 14. 2. 2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji rada Centra za hrvatske studije u svijetu

Srijeda, 7. 2. 2018.

Financijska izvješća za 2017. godinu

Petak, 3. 11. 2017.

Odluka o rasporedu radnog vremena

Petak, 27. 9. 2017.

Odluka o organizaciji rada zaposlenika u nastavi Filozofskog
fakulteta u Splitu u akad. god. 2017./2018.

Odluka o rasporedu radnog vremena

Srijeda, 7. 6. 2017.

Odluka o upisu na studije Filozofskog fakulteta u Splitu prijelazom i priznavanju razdoblja studija na drugom visokom učilištu

Srijeda, 7. 6. 2017.

Protokol o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Petak, 28. 4. 2017.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Splitu

Petak, 28. 04. 2017.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Filozofskog fakulteta u Splitu

Ponedjeljak 20. 3. 2017.

Pravilnik o korištenju žiga, pečata i štambilja

Petak, 10. 3. 2017.

Odluka o trajanju i rasporedu radnog vremena

Utorak, 14. 2. 2017.

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o diplomskom i završnom radu

Utorak, 07. 02. 2017.

Financijska izvješća za 2016. godinu

Četvrtak, 22. 12. 2016.

Statut Filozofskog fakulteta u Splitu

Petak, 16. 12. 2016.

Dopuna Protokola o provedbi dodatne provjere dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na I. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija

Petak, 16. 12. 2016.

Dopuna Protokola o provedbi dodatne provjere dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na I. godinu sveučilišnog preddiplomskog  studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ponedjeljak, 28. 11. 2016.

Odluka o načinu obračuna rada u nastavi studija i programa koji se ne financiraju na teret državnog proračuna

Ponedjeljak 28. 11. 2016.

Odluka o organizaciji rada zaposlenika u nastavi u 2016./2017.

Ponedjeljak, 3. 10. 2016.

Pravilnik o izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ponedjeljak, 3. 10. 2016.

Pravilnik o razlikovnom programu (razlikovna godina/razlikovni ispiti) za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Ponedjeljak, 11. 7. 2016.

Pravilnik o organizaciji rada Centra za hrvatske studije u svijetu

Ponedjeljak, 16. 5. 2016.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Utorak, 15. 3. 2016.

Pravilnik o organizaciji rada Centra za savjetovanje studenata

Utorak, 15. 3. 2016.

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Ponedjeljak, 22. 2. 2016.

Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Službe općih poslova

Četvrtak, 4. 2. 2016.

Financijska izvješća za 2015. godinu

Ponedjeljak, 9. 11. 2015.

Odluka o rasporedu radnog vremena

Petak, 2. 10. 2015.

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i naknada za akad. god. 2015./2016.

Utorak, 22. 9. 2015.

Odluka o utvrđivanju iznosa upisnina, školarina i naknada za akad. god. 2015./2016.

Utorak, 22. 9. 2015.

Odluku o organizaciji rada zaposlenika u nastavi Filozofskog fakulteta u Splitu u akad. god. 2015./2016.

Srijeda, 15. 7. 2015.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu na Filozofski fakultet prijelazom s drugog visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja

na drugim visokim učilištima

Srijeda, 17. 6. 2015.

Pravilnik o organizaciji rada Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja

Petak, 27. 2. 2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o izjednačavanju ranije stečenih akademskih stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Petak, 27. 2. 2015.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Petak, 27. 2. 2015.

Protokol o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis u I. godinu

sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Petak, 27. 2. 2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu

Obrazac D.R.-za prijavu teme diplomskog rada

Obrazac Z.R.-za prijavu teme završnog rada

Petak, 27. 2. 2015.

Pravilnik o radu

Utorak, 10. 2. 2015.

Financijska izvješća za 2014. godinu

Financijska izvješća za 2014. -bilješke i dodatne tablice

Petak, 23. 1. 2015.

Pravilnik o provedbi izbora za Studentski  zbor Fakulteta

Srijeda 29. 10. 2014.

Odluka o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Filozofskom fakultetu u Splitu

Srijeda 29. 10. 2014.

Odluka o dopuni Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Humanističke znanosti

Srijeda 29. 10. 2014.

Odluka o utvrđivanju prava na mirovanje studentskih obveza

Srijeda 29. 10. 2014. 15:00

Pravilnik o radu Povjerenstva za znanost

Petak, 10. 10. 2014.

Pravilnik o mjerilima i postupku dodjele potpore Zaklade Filozofskog fakulteta u Splitu "Marulus"

Ponedjeljak, 8. 9. 2014. 15:00

Odluka o organizaciji radnog vremena, normiranju rada i rasporedu radnih obveza zaposlenika u nastavi

Ponedjeljak, 21. 7. 2014. 12:00

Pravilnik o završnom radu na poslijediplomskom specijalističkom studiju Probacijski tretman

Petak, 27. 6. 2014. 13:00

Odluka o rasporedu korištenja godišnjeg odmora za 2014. godinu

Ponedjeljak, 23. 6. 2014. 13:30

Priručnik o sustavu osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta u Splitu

Ponedjeljak, 23. 6. 2014. 13:00

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Humanističke znanosti

Ponedjeljak, 14. 4. 2014. 12:00

Pravilnik o provedbi postupka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Petak, 4. 4. 2014. 15:30

Protokol o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na I. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija

Petak, 4.4.2014. 15:00

Statut Studentskog zbora

Ponedjeljak, 31.3.2014. 15:00

Statut Filozofskog fakulteta u Splitu - potpuni tekst

Srijeda, 18.3.2014. 15:00

Statut Filozofskog fakulteta u Splitu-pročišćeni tekst

Ponedjeljak, 10.03.2014. 13:00

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete

Utorak, 4.03.2014. 14:20

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu

Petak, 31.01.2014. 12:30

Razvojna strategija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za razdoblje od 2014. do 2018.

Srijeda, 29.01.2014. 13:40

Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta u Splitu

Srijeda, 29.01.2014. 13:30

Pravilnik o izjednačavanju ranije stečenih akademskih stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Utorak, 14.01.2014 08:52.

Politika osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta u Splitu

Srijeda, 25.09.2013. 16:29

Pravilnik o ustroju i djelovanju odsjeka

Ponedjeljak, 01.07.2013. 14:19

Pravilnik o radu Knjižnice Fakulteta

Petak, 28.06.2013. 14:51

Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenika Fakulteta

Utorak, 09.04.2013. 11:51

Priručnik o sustavu za unaprjeđivanje kvalitete Filozofskog fakulteta u Splitu

Ponedjeljak, 25.02.2013. 15:34

Odluka o načinu realizacije promjene odabranog modula na sveučilišnom integriranom učiteljskom studiju

Ponedjeljak, 04.02.2013. 15:13

Odluka o dopuni poslovnika o radu Fakultetskog vijeća

Ponedjeljak, 04.02.2013. 14:46

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju uvjeta za povjeravanje nastave zaposlenicima i vanjskim suradnicima kao nositeljima i izvoditeljima kolegija/predmeta

Četvrtak, 29.11.2012. 09:48

Praktične smjernice za siguran rad s računalom

Subota, 22.09.2012. 11:41

Pravilnik o sustavu za unaprjeđivanje kvalitete

Subota, 22.09.2012. 11:39

Odluka o izmjenama pravilnika o radu Povjerenstva za nastavu

Ponedjeljak, 04.06.2012. 09:41

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Srijeda, 02.05.2012. 15:23

Pravilnik o radu Povjerenstva za nastavu

Četvrtak, 26.01.2012. 23:15

Pravilnik o sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju

Četvrtak, 26.01.2012. 15:49

Pravilnik o načinu raspodjele i korištenja prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Fakulteta

Petak, 04.11.2011. 15:50

Pravilnik o nagradi studenata

Petak, 23.09.2011. 09:43

Odluka o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Filozofskom fakultetu u Splitu

Ponedjeljak, 18.07.2011. 14:10

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Ponedjeljak, 20.06.2011. 13:44

Statut Filozofskog fakulteta (pročišćeni tekst)

Ponedjeljak, 20.06.2011. 10:40

Odluka o izmjenama Odluke o upisu na Filozofski fakultet prijelazom s drugog visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja na drugim visokim učilištima

Ponedjeljak, 20.06.2011. 10:37

Odluka o izmjenama Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnim visokim učilištima

Ponedjeljak, 04.04.2011. 10:20

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu
Četvrtak, 24.03.2011. 17:31

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Četvrtak, 24.03.2011. 14:14

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Splitu

Utorak, 01.03.2011. 10:12

Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta u Splitu

Utorak, 20.07.2010. 13:11

Pravilnik o organizaciji i financiranju terenske nastave

Srijeda, 23.06.2010. 18:22

Odluka o utvrđivanju uvjeta za povjeravanje nastave zaposlenicima i vanjskim suradnicima kao nositeljima i izvoditeljima kolegija/predmeta

Četvrtak, 27.05.2010. 09:06

Pravilnik o zaštiti na radu

Četvrtak, 27.05.2010. 09:03

Odluka o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Filozofskog fakulteta u Splitu

Utorak, 25.05.2010. 13:55
Odluka o organizaciji postupka izrade rasporeda sati na Filozofskom fakultetu u Splitu

Petak, 16.04.2010. 12:42

Odluka o upisu na Filozofski fakultet u Splitu prijelazom sa drugog visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja na drugim visokim učilištima

Srijeda, 31.03.2010. 08:14

Odluku o dopunama Pravilnika o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Srijeda, 31.03.2010. 08:13

Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu

Srijeda, 03.03.2010. 08:12

Izmjene Pravilnika o načinu raspodjele i načinu korištenja prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Fakulteta

Srijeda, 13.01.2010. 08:12

Obrazac za prijavu teme završnog rada

Petak, 08.01.2010. 08:11

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

Utorak, 01.12.2009. 08:10

Pravilnik o diplomskom i završnom radu

Četvrtak, 22.10.2009. 08:09

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija provedenog na inozemnom visokom učilištu

Petak, 22.05.2009. 08:07

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Fakulteta

Ponedjeljak, 16.03.2009. 08:06

Pravilnik o organizaciji rada Centra za interdisciplinarne studije - Studia Mediterranea

Četvrtak, 08.01.2009. 08:05

Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Ponedjeljak, 21.07.2008. 08:04

Poslovnik o radu fakultetskog vijeća

Srijeda, 02.04.2008. 08:04

Pravilnik o demonstratorima

Četvrtak, 29.11.2007. 08:03

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Srijeda, 07.11.2007. 08:02

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Petak, 20.07.2007. 08:01

Dopuna pravilnika o vlastitim sredstvima

Utorak, 05.06.2007. 08:00

Prijedlog za imenovanje mentora/ice

Srijeda, 07.02.2007. 08:00

Pravilnik o načinu raspodjele i načinu korištenja prihoda ostvarenih na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti Fakulteta

Srijeda, 07.02.2007. 08:00

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

Četvrtak, 25.01.2007. 08:00

Statut Filozofskog fakulteta

Četvrtak, 04.01.2007. 08:00

Izmjene pravilnika izdavačke djelatnosti

Srijeda, 12.04.2006. 10:14

Pravilnik o radu

Srijeda, 15.03.2006. 08:00

Aneksi pravilnika izdavačke djelatnosti

Četvrtak, 09.03.2006. 08:00

Pravilnik izdavačke djelatnosti

Srijeda, 08.03.2006. 08:00

Etički kodeks

Ponedjeljak, 20.06.2005. 08:00

Odluka o Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Srijeda, 01.06.2005. 08:00

Elaborat preustroja Visoke učiteljske škole i Odjela za humanističke znanosti u Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu