Magdalena Nigoević
ANALISI DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Magdalena Nigoević
IL LINGUAGGIO DELLA PUBBLICITA

Ivana Čapeta Rakić

JEZIK I TERMINOLOGIJA UNUTAR KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE STRUKE(1)

Ivana Čapeta Rakić

UTVRDJIVANJE SVOJSTAVA KULTURNOG DOBRA I KRITERIJ VREDNOVANJA POKRETNIH KULTURNIH DOBARA (S PRIMJERIMA)

Mladenko Domazet

RAZVOJ TURISTIČKE DJELATNOSTI U DONJIM KAŠTELIMA I NJEZIN UTJECAJ NA PROSTORNU PREOBRAZBU I TRADICIONANE TOKOVE ŽIVOTA (OD KRAJA 19. STOLJEĆA DO POČETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA)

Mladenko Domazet

KAPETAN NIKO DUBOKOVIĆ  (1834.-1912.) I NJEGOVA KONTEKSTUALIZACIJA NA MIKROHISTORIJSKOJ RAZINI JELSE

Edi Miloš

NAPOLEONOVA VLADAVINA DO STVARANJA ILIRSKIH PORAJINA (1799.-1809.)

Edi Miloš

KOMUNIZAM, FAŠIZAM, NACIONALSOCIJALIZAM: OBLICI DRŽAVNE REPRESIJE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Marijana Tomelić Ćurlin

ČAKAVSKI DIJALEKTI

Ines Blažević

MOGUĆNOSTI PRIMJENE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Ines Blažević

NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA KAO POLAZIŠTE ZA METODIČKO OBLIKOVANJE MULTIMEDIJSKIH SADRŽAJA

Ina Reić Ercegovac

OBRASCI PRIVRŽENOSTI U RANOJ DOBI

Ina Reić Ercegovac

PRIVRŽENOST TIJEKOM TRANZICIJE U RODITELJSTVO

Nives Baranović

OSNOVE MATEMATIČKE LOGIKE

Nives Baranović

OSNOVNO O SKUPOVIMA

Tea-Tereza Vidović Schreiber

DRAMA KAO KNJIŽEVNI ROD

Andreja Bubić
EDUKACIJSKA NEUROZNANOST

Andreja Bubić
ULOGA NUMERIČKE PISMENOSTI U DONOŠENJU ODLUKA

Goran Sučić
RAZVOJ GLAZBENIH SPOSOBNOSTI PREDŠKOLSKOG DIJETETA

Goran Sučić
GLAZBOTERAPIJA I DIJETE S POSEBNIM POTREBAMA

Marija Brajčić
DIJETE I KULTURNA BAŠTINA – UČENJE U MUZEJU

Marija Brajčić
PREDŠKOLSKO DIJETE I LIKOVNO DJELO - JACKSON POLLOCK

Sanja Stanić

NASTANAK I RAZVOJ POTROŠAČKOG DRUŠTVA

Sanja Stanić
KLASIČNA DRUŠTVENA MISAO U TEORIJI POTROŠNJE

Snježana Dobrota
INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE

Snježana Dobrota
POPULARNA GLAZBA I GLAZBENA NASTAVA

Irena Mišurac Zorica
METODIČKI PRISTUP OBRADI MJERENJA U NASTAVI MATEMATIKE

Irena Mišurac Zorica
ODNOS UČITELJA RAZREDNE NASTAVE PREMA NASTAVI MATEMATIKE

Vesna Kostović-Vranješ
SUVREMENA NASTAVA PRIRODOSLOVLJA

Vesna Kostović-Vranješ
NASTAVNI SADRŽAJI PRIRODE I DRUŠTVA – POLAZIŠTE ZA INTERDISCIPLINARNO POUČAVANJE

Ivana Prijatelj Pavičić 
POLOŽAJ FRANCESCA LAURANE U POVIJESTI RANORENESANSNE PORTRETISTIKE

Ivana Prijatelj Pavičić 
IZGRADNJA ŠIBENSKE KATEDRALE I PRIJELAZNO GOTIČKO-RENESANSNO RAZDOBLJE U DALMACIJI

Jadranka Nemeth-Jajić
KNJIŽEVNI INTERESI UČENIKA MLADE ŠKOLSKE DOBI I NJIHOVO POTICANJE

Jadranka Nemeth-Jajić
POKAZATELJI USMJERENOSTI UDŽBENIKA NA DIJETE

Marko Trogrlić
HRVATSKI NARODNI PREPOROD U SPLITU

Marko Trogrlić
DALMATINSKO SELO U 19. STOLJEĆU

Maja Ljubetić:
OBITELJSKO OZRAČJE I FUNKCIONIRANJE OBITELJI

Maja Ljubetić:
OBITELJ U POVIJESNOM I SUVREMENOM KONTEKSTU

Maja Ljubetić:
SAMOPROCJENA (METARAZINA) I  PROCJENA PEDAGOŠKE KOMPETENTNOSTI RODITELJA

Josip Vrandečić
BISMARCKOV SUSTAV SAVEZA (1879.-1890.)

Josip Vrandečić
PREDRATNE KRIZE (1890-1914)

  

 

  
 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan