MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDENTSKA MOBILNOST

Jeste li znali da kao student Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu možete dobiti stipendiju za

- studijski boravak u inozemstvu?
- stjecanje radnog iskustva u državama članicama EU prije ili neposredno nakon završetka studija?

STUDIJSKI BORAVAK U INOZEMSTVU 

U sklopu programa Europske unije  Erasmus+ studenti Filozofskog fakulteta imaju mogućnost provesti jedan semestar studija na bilo kojem od partnerskih sveučilišta u inozemstvu, s kojim je sklopljen bilateralni ugovor za razmjenu studenata za njihovo područje studija. Popis sveučilišta i broj dostupnih mjesta objavljuju se u sklopu natječaja koje raspisuje Sveučilište

Studenti imaju pravo pohađati nastavu  te polagati ispite, a po povratku na matični studij svi položeni ispiti evidentiraju se i priznaju zajedno sa stečenim ECTS bodovima,  sukladno Ugovoru o učenju,  te Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu. Studenti imaju pravo i na stipendiju za pokrivanje životnih troškova za vrijeme mobilnosti.

Više o programu ERASMUS+ za studente Sveučilišta u Splitu pročitajte ovdje.

Studenti  se također mogu kandidirati za  Freemover stipendije u sklopu Srednjeeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije CEEPUS 

Rok za prijavu  je 30. studeni svake godine. Više o načinu prijave pročitajte ovdje

Upute za studente koji su odabrani za mobilnost u okviru programa Erasmus+ pročitajte ovdje.

 

 STRUČNA PRAKSA

Osim studijskog boravka, u sklopu programa Erasmus+ raspisuju se i natječaji za stipendije za stjecanje radnog iskustva - stručno osposobljavanje u državama članicama EU. Natječaji za dodjelu stipendija kao i ponude stručne prakse objavljuju se više puta godišnje na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. Traineeship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org ili www.erasmusintern.org i dr.   Studenti mogu i samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo kroz stručnu praksu. Sa studentima koji odlaze na stručnu praksu, sklapa se Ugovor o stručnoj praksi kojim se definira opis poslova i ciljane kompetencije.

MEĐUNARODNA NASTAVNA BAZA FILOZOFSKOG FAKULTETA 

Filozofski fakultet potpisao je dana 9. prosinca 2020. i sporazum o međunarodnoj suradnji s Institutom „San Leone Magno“ u Rimu kojim se predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Sporazumom je definirano da Institut postaje međunarodna nastavna baza Filozofskog fakulteta. Jedan od glavnih ciljeva je ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, budućim nastavnicima, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i pružanje potpore učenicima Instituta San Leone u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, govorništva i organizacije Debatnog kluba.

Studenti završnih godina diplomskog studija te studenti doktorskog studija imat će mogućnost dobivanja stipendije Erasmus+ u svrhu stručne prakse u trajanju od 6 do 12 mjeseci odnosno World of Work Experience Eramus + stipendije za stručnu praksu  u međunarodnoj nastavnoj bazi u trajanju do 2 mjeseca. Prezentaciju Instituta San Leone Magno pogledajte ovdje. Poziv studentima Filozofskog fakulteta i poruku dobrodošlice ravnateljice Instituta pogledajte ovdje

 

PRIZNAVANJE REZULTATA STUDIJA/ STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, članak 14. i 15.,  rezultati studijskog boravka u inzemstvu (položeni ispiti, ocjene, ECTS bodovi), kao i rezultati stručne prakse upisuju se u Dodatnu ispravu o studiju /Diploma Supplement koja se dodjeljuje na kraju studija, a studenti se oslobađaju obveze polaganja ispita na matičnom studiju sukladno Ugovoru o učenju. 

O kompatibilnosti studijskih programa kao i o načinu priznavanja rezultata studija u inozemstvu odlučuju odsječki ECTS povjerenici

ODSJEK odsječki ECTS povjerenici e-mail
Hrvatski jezik i književnost Tanja Brešan Ančić bresant@ffst.hr 
Engleski jezik i književnost Danijela Šegedin Borovina dsegedin@ffst.hr 
Talijanski jezik i književnost Andrea Rogošić arogosic@ffst.hr 
Njemački jezik i književnost Marijana Erstić merstic@ffst.hr
Povijest Zvonimir Forker zforker@ffst.hr 
Povijest umjetnosti Dalibor Prančević dalibor@ffst.hr 
Filozofija Marita Brčić Kuljiš mbrcic@ffst.hr
Sociologija  Toni Popović tpopovic1@ffst.hr
Pedagogija Anita Mandarić amandari@ffst.hr
Rani i predškolski odgoj Tea Tereza Vidović-Schreiber tvidovic@ffst.hr  
Učiteljski studij Marijo Krnić mkrnic@ffst.hr
Psihologija Bruno Barać bbarac@ffst.hr

 

Vodič za korisnike ECTS-a 

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić, mag. Europskih studija

tel: 021 329 290

e-mail: ljubicic@ffst.hr


Obavijesti

31.05.2022
Sutra u 15:00, on-line, drugi po redu Pitch Day za studente koji žele steći vrijedno radno iskustvo u inozemstvu, uz stipendiju iz projekta SHOUT. Prijavite se! https://www.facebook.com/events/5547711281919509/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A737316053962236%7D%7D]%22%7D
24.05.2022
Erasmus+ Info dan stručne prakse koji se organizira povodom novog objavljenog natječaja. Info dan će se održati na Zoom platformi 25. svibnja s početkom u 12 sati. Poveznica za uključenje je u nastavku:   https://us02web.zoom.us/j/84864667166
10.05.2022
Kako poslodavcima dokazati da su kompetencije iz područja društvenih i humanističkih znanosti, poput  sposobnosti analitičkog i kritičkog mišljenja, pregovaranja, koordiniranja i upravljanja ljudima , zapravo ključne za uspješno rješavanje globalnih problema i postizanje  ciljeva održivog razvoja ? U sklopu projekta  SHOUT , steknite kompetencije iz Održivog razvoja Aktivnog sudjelovanja u kreiranju javnih politika Timskog rada i upravljanja konfliktnim situacijama Projektnog planiranja i managementa Komunikacijskih i prezentacijskih vještina a svoja znanja i vještine primijenite u praksi, na konkretnim radnim zadacima, u konkretnim radnim organizacijama ( nastavnim bazama UNIST ) u Hrvatskoj ili - uz stipendiju koja pokriva putne i životne troškove (cca 2000 eura za 6 tjedana) - kod inozemnih  projektnih partnera , a pod mentorstvom svojih nastavnika, i na taj način steknite  dragocjeno radno iskustvo , preporuke poslodavaca , ali i 5 ECTS bodova. Preostalo nam je još nekoliko stipendija za odlazak u inozemstvo i još nekoliko mjesta u nastavnim bazama Fakulteta. Prijavite se! Za sve informacije možete se obratiti Voditelju projekta: doc.dr.sc. Bruno Ćurko. bcurko@ffst.hr Voditeljici Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću, Erasmus koordinatorici Fakulteta: Tamara Ljubičić, ljubicic@ffst.hr
03.05.2022
Last minute ponuda za sudjelovanje na ljetnoj školi u Ohridu: ENVIRONMENTAL PROTECTION 4.-10.7.2022.  Osiguran smještaj, obroci, izleti. Participacija 150 eura.  
31.03.2022
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse .  Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 31.10.2023. Prijave se zaprimaju od 1. travnja 2022., a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja.
29.03.2022
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+, objavljuje Odluku o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2022/23 .  Odluku o konačnom broju odabranih studenata kao i trajanju svake mobilnosti donijet će Sveučilište u Splitu na svojoj mrežnoj stranici  najkasnije do 2. svibnja 2022.   
17.02.2022
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija,   Erasmus+ info dan održat će se  ponedjeljak, 21.2.2022. u 11 h.   putem Zoom aplikacije  https://www.unist.hr/novosti/me%C4%91unarodna-suradnja/erasmus-info-dan-putem-zoom-aplikacije-21-2-2022  .
15.02.2022
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2022./2023.  Tekst Natječaja Upute za studente Rok za prijavu: 15. ožujka 2022. više
28.01.2022
Sveučilište u Braganci (Portugal) objavilo je svoju ponudu BIP programa za ljetni semestar 2021/22: Accessible Audiovisual Translation (5 ECTS credits)  Challenge Based Innovation (6 ECTS credits)  Circular Bioeconomy (6 ECTS credits)  Cybersecurity (6 ECTS credits)  Emotional Education (6 ECTS credits)  Integrated Multimedia Project (5 ECTS credits)  Nature Conservation and Artificial Intelligence (6 ECTS credits) Prijave do 15.02.2022. Važno:  Za pokrivanje putnih i životnih troškova za vrijeme mobilnosti, studenti mogu dobiti stipendiju Erasmus+ za kratkoročne mobilnosti  temeljem stalno otvorenog Natječaja Sveučilišta u Splitu.     
18.01.2022
Sveučilište u Splitu objavlilo je  Natječaj za  za kratkoročne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa za razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. listopada 2023. u natječajnoj godini 2021. Svi zainteresirani mogu se dodatno informirati na INFO DANU O KRATKOROČNIM MOBILNOSTIMA koji će se održati u srijedu  26.01. u 11:00 sati  putem ZOOM-a. Poveznica za pristupanje Info danu je  https://us02web.zoom.us/j/86198295188 Za sve dodatne informacije kao i za tumačenje teskta Natječaja, studenti se mogu obratiti Sveučilištu u Splitu (  Tel.:  +385 21 545 077,  E-mail:   filipa.burilo@unist.hr )      
05.10.2021
Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (ljetni semestar) - Natječajna godina 2021., Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava kandidata za mobilnost donijelo je    ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija. 
27.08.2021
povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija,   online Erasmus+ info dan  održat će se putem Zoom aplikacije u srijedu   1.9.2021. u 11 h.  preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/82489789076 .  
14.07.2021
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija, Erasmus info dan za studente  https://www.unist.hr/novosti/artmid/2423/articleid/14026/preview/true  održat će se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 15.7.2021. u 12 h. Info danu je moguće pristupiti u navedenom terminu preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/84312515114 .
18.05.2018
Odluka o odabiru kandidata za drugi krug Natječaja za Erasmus+ studij u ak. god. 2018./19. objavljena je na web stranicama Sveučilišta u Splitu. Čestitamo svim odabranim studentima te ih molimo da se pridržavaju uputa Sveučilišta u Splitu kao i prihvatnog sveučilišta u inozemstvu, a da prije dolaska referadi svakako dostave Popis studijskih obveza u mobilnosti (tzv. odsječki ugovor o učenju, interni dokument FFST) potpisan od strane odsječkog ECTS povjerenika.  
04.05.2018
Sveučilište u Macerati raspisalo je natječaj za prihvat studenata na Erasmus+ stručnu praksu. Više informacija o opisu poslova ovdje . N.B. zainteresirani studenti trebaju se prijaviti na stalno otvoreni natječaj za stipendiju Erasmus+ stručna praksa kojeg raspisuje Sveučilište u Splitu!
29.03.2018
Sveučilište u Splitu objavilo je  drugi Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. Rok za prijavu: 13. travnja 2018.
07.02.2018
Za sve koji su propustili doći na radionice za prijavu na natječaje Erasmus+, još jedan info dan: ovaj put u Info zoni,12.2.2018. u 19 sati  Jerina 1. Uz predstavljanje mogućnosti Erasmus+ za studente Sveučilišta u Splitu i savjete kako se uspješno prijaviti na otvorene natječaje, na info danu će predstavnici Grada Splita prezentirati novost: sufinanciranje putnih troškova studentima Sveučilišta u Splitu koji odlaze na Erasmus+ studijski boravak u 2018./2019 a imaju prebivalište u Splitu .
05.02.2018
Radionice za studente Filozofskog fakulteta koji  se žele prijaviti na  Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019.  (rok za prijavu: 28.02.2018.) održati će se u utorak,  6. veljače 2018. u 12:00 u Teslinoj 12  (Velika dvorana), te u  14:30 u Radovanovoj 13  (D4).
13.11.2017
ESN Split u suradnji s IRO UNIST organizira predavanje o Erasmus+ stručnoj praksi, kako i zašto se prijaviti. Više na poveznici:  https://www.facebook.com/events/125843678110291/  
17.10.2017
Odluka o rangiranju prijava studenata na natječaj od 4. rujna 2017 dostupna je ovdje . Odluka o odabiru kandidata za mobilnost u ljetnom semestru 2017/18 dostupna je ovdje.