POSTUPCI NABAVE

Sanacija krovišta velike dvorane i sanacija sanitarnih čvorova

5. srpnja 2011.
U elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave JN-MV-01/11: Sanacija krovišta velike dvorane i sanacija sanitarnih čvorova.
Broj objave: N-16-M-127224-050711
Datum objave: 6. srpnja 2011. godine
Rok za dostavu ponuda: 12. srpnja 2011. godine do 12,00 sati

 

Opskrba električnom energijom

9. prosinca 2010.
U elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavljen je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja ugovoran o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave 1/10-MV: Opskrba električnom energijom.
Broj objave: N-16-M-145317-091210
Datum objave: 9. prosinca 2010. godine
Broj ispravka objave: N-19-M-145702-131210
Datum ispravka: 13. prosinca 2010. godine
Rok za dostavu ponuda: 20. prosinca 2010. godine do 13,00 sati


Dokumenti
Plan nabave
Obavijesti