Povjerenstvo za unutarnju prosudbu kvalitete
Članovi povjerenstva:
1. Doc. dr. sc. Morana Koludrović – predsjednica Povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić
3. Doc. dr. sc. Bruno Ćurko
4. Doc. dr. sc. Vlaho Kovačević
5. Ivan Čorić, student

Dokumenti