Odsjek za engleski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Simon Ryle

sryle@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za engleski jezik i književnost utemeljen je 2001. kao jedan od tri matična odsjeka Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu,  a 2005. postaje dijelom novoosnovanog Filozofskog fakulteta. Cilj Odsjeka je obrazovanje stručnjaka humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije iz područja engleskog jezika i lingvistike, književnosti, podučavanja engleskog jezika i prevođenja.

Završetkom preddiplomskog studija Engleskog jezika i književnosti, u trajanju od 6 semestara, ostvaruje se najmanje 180 ECTS bodova (90 na ovom studijskom programu) te stječe akademski naziv prvostupnik (Baccalaureus)/prvostupnica (Baccalaurea) engleskog jezika i književnosti.

Završetkom diplomskog studija Anglistike, u trajanju od 4 semestra, ostvaruje se najmanje 120 ECTS bodova (60 na ovom studijskom programu) te stječe naziv magistar/magistra engleskog jezika i književnosti.

Na obje je razine studij dvopredmetan.  


Djelatnici i predmeti

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle

  Email   207   021545559

izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems

  Email   207   021545559

Docent

doc. dr. sc. Gordan Matas

  Email   206   021545587

doc. dr. sc. Ivana Petrović

  Email   207   021 545-559

doc. dr. sc. Mirjana Semren

  Email   207 (aneks)   021545557

doc. dr. sc. Nataša Stojan

  Email   206   490-280 (110)

doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina

  Email   207   021545559

Predavač

Ilonka Peršić, pred. mr. sc.

  Email   207   021545559

Viši lektor

Ana Bakašun, v. lekt.

  Email   206   021545587

Ivana Bojčić, v. lekt.

  Email   206   021545587

Znanstveni novak

Marija Bilić, dr. sc.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Vanjski suradnici
  Dokumenti
  Elaborati studijskih programa
  Obavijesti
  We are pleased to announce that the Call for Papers for the 2021 issue of Patchwork student journal is now open! We invite all students to submit their papers. The papers can be on any topic regarding English literature and culture, linguistics, translation studies and TEFL. Please find attached the Call for Papers with instructions for authors. The deadline for the submission of papers is 31 March 2021. We are looking forward to reading your works! The editors https://patchworkffzg.wordpress.com/2020/11/08/call-for-papers-2021/
  Ponuda stručne prakse  
  Popis studenata 1. godine diplomskog studija ZAJEDNIČKE OSNOVE, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
  Popis studenata 3. godine preddiplomskog studija Odsjeka za engleski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
  Popis studenata 2. godine preddiplomskog studija Odsjeka za engleski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
  Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
  Popis studenata 1. godine preddiplomskog studija Odsjeka za engleski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata