Odsjek za engleski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Simon Ryle

sryle@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za engleski jezik i književnost utemeljen je 2001. kao jedan od tri matična odsjeka Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu,  a 2005. postaje dijelom novoosnovanog Filozofskog fakulteta. Cilj Odsjeka je obrazovanje stručnjaka humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije iz područja engleskog jezika i lingvistike, književnosti, podučavanja engleskog jezika i prevođenja.

Završetkom preddiplomskog studija Engleskog jezika i književnosti, u trajanju od 6 semestara, ostvaruje se najmanje 180 ECTS bodova (90 na ovom studijskom programu) te stječe akademski naziv prvostupnik (Baccalaureus)/prvostupnica (Baccalaurea) engleskog jezika i književnosti.

Završetkom diplomskog studija Anglistike, u trajanju od 4 semestra, ostvaruje se najmanje 120 ECTS bodova (60 na ovom studijskom programu) te stječe naziv magistar/magistra engleskog jezika i književnosti.

Na obje je razine studij dvopredmetan.  


Djelatnici i predmeti

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle

  Email   207   021545559

izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems

  Email   207   021545559

Docent

doc. dr. sc. Gordan Matas

  Email   208   021545554

doc. dr. sc. Ivana Petrović

  Email   207   021 545-559

doc. dr. sc. Mirjana Semren

  Email   207 (aneks)   021545557

doc. dr. sc. Nataša Stojan

  Email   206   021545554

doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina

  Email   207   021545559

Predavač

Ilonka Peršić, pred. mr. sc.

  Email   207   021545559

Viši lektor

Ana Bakašun, v. lekt.

  Email   208   021545564

Marija Bilić, v. lekt. dr. sc.

  Email   208   021545587

Ivana Bojčić, v. lekt.

  Email   208   021545587

Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Vanjski suradnici
    Dokumenti
    Elaborati studijskih programa
    Obavijesti
    Popisi studenata po predmetima 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija 1. godina diplomskog studija Studenti koji imaju koliziju iz opravdanih razloga (npr. upisani predmeti više i niže godine) obvezni su javiti se na  mvukojev@ffst.hr  radi promjene grupa. Studenti koji ponovno upisuju neki predmet i zbog toga imaju koliziju, trebaju se javiti predmetnim profesorima radi reguliranja predmetnih obveza (studenti ostaju na popisima).