MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Simon Ryle

sryle@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za engleski jezik i književnost utemeljen je 2001. kao jedan od tri matična odsjeka Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu,  a 2005. postaje dijelom novoosnovanog Filozofskog fakulteta. Cilj Odsjeka je obrazovanje stručnjaka humanističkih znanosti koji će imati znanja i kompetencije iz područja engleskog jezika i lingvistike, književnosti, podučavanja engleskog jezika i prevođenja.

Završetkom preddiplomskog studija Engleskog jezika i književnosti, u trajanju od 6 semestara, ostvaruje se najmanje 180 ECTS bodova (90 na ovom studijskom programu) te stječe akademski naziv prvostupnik (Baccalaureus)/prvostupnica (Baccalaurea) engleskog jezika i književnosti.

Završetkom diplomskog studija Anglistike, u trajanju od 4 semestra, ostvaruje se najmanje 120 ECTS bodova (60 na ovom studijskom programu) te stječe naziv magistar/magistra edukacije engleskog jezika i književnosti.

Na obje je razine studij dvopredmetan. 


Djelatnici i predmeti

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordan Matas Email  
izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle Email  
izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems Email 207

Docent

doc. dr. sc. Ivana Petrović Email  
doc. dr. sc. Mirjana Semren Email 207 (aneks)
doc. dr. sc. Nataša Stojan Email 206
doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina Email 207

Predavač

pred. mr. sc. Ilonka Peršić Email  

Viši lektor

v. lekt. Ana Bakašun Email 208
v. lekt. dr. sc. Marija Bilić Email 208
v. lekt. Ivana Bojčić Email 208

Asistent

Victoria Vestić Email  

Naslovni asistent

Mara Ruža Blažević Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Američka književnost 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Britanska i irska književnost 20. st. 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma 3 preddiplomski  
Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba 4 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 3 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 4 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a 5 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b 5 preddiplomski  
Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 6 preddiplomski  
Fonetika i fonologija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Glotodidaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Književno prevođenje - Modul 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književno prevođenje-Modul 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika nastave engleskog jezika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija prevođenja-teorija i praksa 2 diplomski  
Morfologija i morfosintaksa 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa engleskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Usmeno prevođenje-Modul 1 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Usmeno prevođenje - Modul 2 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Usvajanje drugog jezika 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u lingvistiku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u semantiku 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Uvod u studij književnosti: analiza teksta 2 preddiplomski  
Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi 1 preddiplomski  
Znanost o prevođenju s elementima kontrastivne analize 1 diplomski  
Aspekti britanske kulture 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Diplomski rad (diplomski studij-engleski) 4 diplomski  
Ekokritika i književnost 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Formalni aspekti prevođenja: teorija i računalna metodologija 2 diplomski  
Jezici u kontaktu 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezik i društvo 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Korejska i istočno-azijske književnosti i film u euro-azijskom kontekstu 2 diplomski  
Kreativno pisanje 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kultura medija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poetika podzemlja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poslovna komunikacija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Psiholingvistika i kognitivni aspekti jezika 2 diplomski  
Razredni diskurs 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Retorika govora i pisma 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Spekulativne budućnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Suvremena poezija 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u kreativno pisanje 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Završni rad - engleski jezik i književnost 6 preddiplomski  


Dokumenti

Elaborati studijskih programa

30.11.2021

Europski revizorski sud - mogućnost stažiranja u Luksemburgu

Europski revizorski sud (Sud) svake godine nudi mogućnost stažiranja u području svojih djelatnosti tijekom triju različitih razdoblja. Osim što će u obzir uzimati prijave kandidata s općim profilima za stažiranje, Sud će, u skladu sa svojim planom razvoja za razdoblje 2021. – 2025. za bolju uporabu tehnologije i podataka u revizijama, posebnu pozornost posvetiti prijavama kandidata specijaliziranima za reviziju u području informacijske tehnologije i znanost o podatcima. Ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima stažiranje može biti plaćeno (uz naknadu od 1 350 eura mjesečno) ili neplaćeno. Zahtjev za stažiranje 

Obavijest o dodatnom terminu stažiranja na Europskom revizorskom sudu u Luxembourgu:

https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Kad je riječ o stažiranju prevoditeljica/prevoditelja, Služba za hrvatski jezik poziva zainteresirane kolegice i kolege da se prijave za plaćeno stažiranje koje bi počelo 1. svibnja 2022. i trajalo do 30. rujna 2022. (prijavu je potrebno podnijeti elektronički na internetskim stranicama Suda najkasnije do 31. siječnja 2021.).

Popis obavijesti