Odsjek za filozofiju

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić
Tonci.Kokic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Snježana Buble, oec.

e-mail: snjezana@ffst.hr

tel: 021/545-546

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 


OPIS STUDIJA

Studij filozofije u Splitu je dvopredmetni studij koji se izvodi od 2005. godine. Studijski program je kompatibilan sa studijskim programima koji se izvode na drugim akreditiranim studijima filozofije na hrvatskim sveučilištima, također je sukladan studijskim programima filozofije koji se izvode na sveučilištima u Europskoj Uniji.

Nastavnici na Odsjeku stalno prate i druge studijske programe filozofije u svijetu i prilagođavaju program. Studenti imaju mogućnost djelomičnog studiranja u inozemstvu, većinom preko programa Erasmus + i do sada je veliki broj studenta filozofije odlazio na semestralni ili godišnji studijski boravak na druga sveučilišta u Europskoj Uniji.

Cilj studija filozofije je upoznati studente s povijesnim razvojem filozofije kao izvorišta svih znanosti te ih osposobiti za kritičko mišljenje i analizu filozofskih problema putem proučavanja značajnih izvora.
U program su ugrađena dostignuća bogate filozofske baštine, isprepletena s najnovijim svjetskim dostignućima filozofskih istraživanja.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Preddiplomski studij filozofije traje 3 godine ili 6 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 90 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 180 bodova.

Studenti filozofije uz obavezne kolegije koji zahvaćaju temeljne filozofske discipline, uz izborne kolegije s filozofije, mogu birati i niz drugih izbornih kolegija s drugih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Splitu, ali i drugih sastavnica Sveučilišta.

Studenti koji završe dodiplomski studij stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice (baccalaureus)/(baccalaurea) filozofije i mogu nastaviti studij na višoj razini na Filozofskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj.

Studij je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

DIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Diplomski studij filozofije mogu upisati  i pohađati studenti koji su završili neki od akreditiranih dvopredmetnih preddiplomskih studija filozofije na jednom od visokih učilišta u Hrvatskoj.

Diplomski studij filozofije traje 2 godine ili 4 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 60 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 120 bodova.

Studenti koji završe studij stječu akademsko zvanje magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) i uz stručne kompetencije stječu i nastavničke kompetencije za rad u nastavi predmeta filozofije, logike i etike.

Studenti također mogu nastaviti studiranjem filozofije na poslijediplomskoj razini na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj ili svijetu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Hrvoje Relja

  Email   307   541-931

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš

  Email   306   541-917

izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić

  Email   304   021545548

izv. prof. dr. sc. Dario Škarica

  Email   216   541-943

Docent

doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek

  Email   216   541-943

Poslijedoktorand

Gabriela Bašić Hanžek, dr. sc.

  Email   305   386-122 (213)

Marko Jakić, dr. sc.

  Email   305   541-906

Asistent

Anita Lunić

  Email   306   541-917

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ante Vučković

  Email    

Predavač

Perislava Bešić-Smlatić, pred. mr. sc.

  Email    

Naslovni predavač

Dalibor Lovrić, pred.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
RASPORED NASTAVE
DOKUMENTI
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
STUDIJSKI PROGRAMI
Korisne poveznice
Obavijesti
Studentima će upis kolegija iz ljetnog semestra (obveznih i izbornih) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
Studenti koji su u ak.god. 2020/2021 upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj 14. 2. 2017. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu, kojim je propisano da su  Izjava o akademskoj čestitosti   i  Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela  sastavni dio svakog diplomskog, odnosno završnog rada koji se izrađuju na Filozofskom fakultetu u Splitu. Navedene obrasce možete pronaći na stranicama odsjeka pod linkom Završni i diplomski rad.