MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnik Odsjeka:
prof. dr. sc. Tonći Kokić
Tonci.Kokic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Snježana Buble, oec.

e-mail: snjezana@ffst.hr

tel: 021/545-546

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Studij filozofije u Splitu je dvopredmetni studij koji se izvodi od 2005. godine. Studijski program je kompatibilan sa studijskim programima koji se izvode na drugim akreditiranim studijima filozofije na hrvatskim sveučilištima, također je sukladan studijskim programima filozofije koji se izvode na sveučilištima u Europskoj Uniji.

Nastavnici na Odsjeku stalno prate i druge studijske programe filozofije u svijetu i prilagođavaju program. Studenti imaju mogućnost djelomičnog studiranja u inozemstvu, većinom preko programa Erasmus + i do sada je veliki broj studenta filozofije odlazio na semestralni ili godišnji studijski boravak na druga sveučilišta u Europskoj Uniji.

Cilj studija filozofije je upoznati studente s povijesnim razvojem filozofije kao izvorišta svih znanosti te ih osposobiti za kritičko mišljenje i analizu filozofskih problema putem proučavanja značajnih izvora.
U program su ugrađena dostignuća bogate filozofske baštine, isprepletena s najnovijim svjetskim dostignućima filozofskih istraživanja.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Preddiplomski studij filozofije traje 3 godine ili 6 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 90 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 180 bodova.

Studenti filozofije uz obavezne kolegije koji zahvaćaju temeljne filozofske discipline, uz izborne kolegije s filozofije, mogu birati i niz drugih izbornih kolegija s drugih studijskih programa Filozofskog fakulteta u Splitu, ali i drugih sastavnica Sveučilišta.

Studenti koji završe dodiplomski studij stječu akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika/sveučilišne prvostupnice (baccalaureus)/(baccalaurea) filozofije i mogu nastaviti studij na višoj razini na Filozofskom fakultetu u Splitu ili nekom drugom sveučilištu u Hrvatskoj.

Studij je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

DIPLOMSKI STUDIJ FILOZOFIJE

Diplomski studij filozofije mogu upisati  i pohađati studenti koji su završili neki od akreditiranih dvopredmetnih preddiplomskih studija filozofije na jednom od visokih učilišta u Hrvatskoj.

Diplomski studij filozofije traje 2 godine ili 4 semestara, a za dovršetak studija potrebno je ostvariti najmanje 60 ECTS bodova, sveukupno na oba studijska smjera 120 bodova.

Studenti koji završe studij stječu akademsko zvanje magistar/magistra edukacije filozofije (mag. educ. phil.) i uz stručne kompetencije stječu i nastavničke kompetencije za rad u nastavi predmeta filozofije, logike i etike.

Studenti također mogu nastaviti studiranjem filozofije na poslijediplomskoj razini na nekom od visokih učilišta u Hrvatskoj ili svijetu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tonći Kokić Email  
prof. dr. sc. Hrvoje Relja Email 307
prof. dr. sc. Dario Škarica Email 216

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš Email 306

Docent

doc. dr. sc. Ljudevit Hanžek Email 216

Viši asistent

dr. sc. Gabriela Bašić Hanžek Email 305
dr. sc. Marko Jakić Email 305
dr. sc. Anita Lunić Email  

Asistent

Danica Radoš Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ante Vučković Email  

Predavač

pred. mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić Email  

Naslovni predavač

pred. Dalibor Lovrić Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
ANTIČKA FILOZOFIJA I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
ANTIČKA FILOZOFIJA II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
EPISTEMOLOGIJA I 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
EPISTEMOLOGIJA II 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Estetika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Etika 1 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Etika II 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Filozofija odgoja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija politike 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija prirode I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Filozofija prirode II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
FILOZOFIJA UMA 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Filozofija znanosti 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Filozofska metodologija 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Logika I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Logika II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
LOGIKA III 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
METAFIZIKA I 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
METAFIZIKA II 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Novovjekovna filozofija I 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Novovjekovna filozofija II 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Povijest hrvatske filozofije 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Priprema za pisanje završnog rada 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
SOCIJALNA FILOZOFIJA 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA I 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA II 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
SUVREMENA FILOZOFIJA I 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
SUVREMENA FILOZOFIJA II 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
UVOD U FILOZOFIJU 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Didaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Egzistencijalistička filozofija 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Etika u obrazovanju 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Filozofija biologije 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Filozofija kao životna forma 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Filozofija povijesti 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Filozofija religije 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
FILOZOFIJSKA ANTROPOLOGIJA 2, 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Intencionalnost 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Introspekcija 1, 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Izrada diplomskog rada (Filozofija) 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Psihologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociologija odgoja i obrazovanja 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Svijest 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Uvod u filozofiju multikulturalizma 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Završni rad - Filozofija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

RASPORED NASTAVE

DOKUMENTI

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

24.08.2021

Ljetna škola „The Role of Philosophy in Interdisciplinary Research and the Encounter of European Societies“

U organizaciji CEEPUS mreže „Filozofija i interdisciplinarnost“ održana je ljetna škola pod naslovom „The Role of Philosophy in Interdisciplinary Research and the Encounter of European Societies“ na Sveučilištu u Grazu (12.-18.srpnja 2021.)

Sudjelovali su studenti i profesori sa Sveučiliša u Grazu, Sveučilišta u Novom Sadu, Sveučilišta u Nišu, Sveučilišta u Pragu, Sveučilišta u Varšavi, Pontifical University Ivana Pavla II iz Krakova, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Trnava, Sveučilišta u Timosaru, Sveučilišta u Splitu itd.

Dinamici i kvaliteti Ljetne škole doprinijeli su i naši studenti Marin Bogoje i Toma Gruica, a izv. prof. Marita Brčić Kuljiš održala je predavanje i seminar na temu Filozofija migracija.

Foto galerija

Popis obavijesti