Odsjek za njemački jezik i književnost

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

eldi@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

  Email   327   021 545592

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić

  Email   328   021 545572

izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač

  Email     021 545592

Docent

doc. dr. sc. Mirela Müller

  Email   D-227   021 545 592

Lektor

Silvija Ugrina, lekt.

  Email   227   021 545562

Poslijedoktorand

Sandra Lukšić, dr. sc.

  Email   227   021 545592

Naslovni asistent

Irina Boban

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
DAAD Ugovorni asistent (SR Njemačka)

 

Prezime

Ime

zvanje

e-mail

 

Henning

Christopher

DAAD-asistent

chenning@ffst.hr

   

Dokumenti
ZAVRŠNI RAD
Obavijesti
Kotizacija 2-tjednog intenzivnog tečaja sa smještajem, polupansionom i cjelokupnim programom za studente u Republici Hrvatskoj je 1000 kn, ostatak financira Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Republike Austrije. Opširnije...  
Aktualne informacije o stipendije DAAD-a i drugih institucija u SR Njemačkoj uvijek su dostupne kod aktulnog DAAD-asistenta odnosno aktualne DAAD-asistentice. Želimo Vam puno uspjeha!
Osvrt na gostujuce online-predavanje_Schwan.pdf
eMMA Austausch Studierende.pdf
Studentski časopis Humanist Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu poziva sve zainteresirane na suradnju. Novi broj časopisa na temu Epidemija – Humanizam – Humanitet već je u nastajanju. Uredništvo se stoga raduje prijedlozima ili već gotovim radovima. Humanist – Call for Papers
Studentima će upis predmeta iz ljetnog semestra (OBVEZNIH I IZBORNIH) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
CfA: Stipendien des Freistaates Bayern für Deutsch-Sommerkurse in Bayern 2021
Obavijest
Obavijest
Obavijest
DAAD asistent Christopher Henning će od 26.-30.10.2020. održavati online nastavu putem google-meeta.
Ponuda stručne prakse
Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
Mole se svi studenti da ispune kratki upitnik dostupan na sljedećoj poveznici. Upitnikom se ispituje interes studenata za pohađanje Stručne prakse u nastavnim bazama FFST-a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOkkVxOFs_3PgLMb-X1hGxUCwWR4uWm7rRwzFVX9qnmL41Ig/viewform?usp=sf_link