Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

bresant@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

 

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marko Dragić

  Email   310   541-910 (1910)

prof. dr. sc. Boris Škvorc

  Email   314 (3. kat)   490-280 (120)

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen

  Email   234   021545572

izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić

  Email   206   021545587

izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović

  Email   235   545-577;545-572

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

  Email   235   021545572

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova

  Email   234   545-577;545-572

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin

  Email   1. kat: soba 234   021545577

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov

  Email   206   545-554

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

  Email   234   021545577

Viši predavač

Helena Burić, v. pred.

  Email     /

Viši lektor

Josipa Korljan Bešlić, v. lekt. dr. sc.

  Email   Poljička 35, ured 244   021 545 587

Josip Lasić, v. lekt. dr. sc.

  Email   244   /

Poslijedoktorand

Eni Buljubašić, dr. sc.

  Email   206   021545552

Asistent

Nikola Sunara, dr. sc.

  Email   206   021/545-554

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Inoslav Bešker

  Email    

Naslovni asistent

Petra Božanić

  Email     /

Jelena Đorđević

  Email   212  

Iva Polić

  Email    

Josip Radovan

  Email    

Ivona Zebić Mitrović

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti
Popisi studenata po predmetima 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija 1. godina diplomskog studija Studenti koji imaju koliziju iz opravdanih razloga (npr. upisani predmeti više i niže godine) obvezni su javiti se na  mvukojev@ffst.hr  radi promjene grupa. Studenti koji ponovno upisuju neki predmet i zbog toga imaju koliziju, trebaju se javiti predmetnim profesorima radi reguliranja predmetnih obveza (studenti ostaju na popisima).
Mole se studenti da povedu računa o tome da tijekom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja moraju odslušati najmanje dva predmeta nastavničkih kompetencija (u vrijednosti 6 ECTS), ne nužno u jednom semestru. Ti su predmeti u elaboratu i redu predavanja označeni dvostrukom zvijezdicom.