Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

bresant@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

 

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marko Dragić

  Email   19 (1. kat)   490-280 (104)

prof. dr. sc. Boris Škvorc

  Email   23 (1. kat)   490-280 (120)

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen

  Email   234   021545572

izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić

  Email   233   021545572

izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović

  Email   234   545-577;545-572

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

  Email   234   021545572

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova

  Email   234   545-577;545-572

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin

  Email   15 (1. kat)   490-280 (105)

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov

  Email   233   490-280 (104)

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

  Email   234   021545577

Viši predavač

Helena Burić, v. pred.

  Email     /

Viši lektor

Josipa Korljan Bešlić, v. lekt. dr. sc.

  Email   Poljička 35, ured 212   /

Josip Lasić, v. lekt. dr. sc.

  Email   212   /

Poslijedoktorand

Eni Buljubašić, dr. sc.

  Email   233   021545552

Asistent

Nikola Sunara, dr. sc.

  Email   233   021545552

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Inoslav Bešker

  Email    

Naslovni asistent

Petra Božanić

  Email     /

Jelena Đorđević

  Email   212  

Iva Polić

  Email    

Josip Radovan

  Email    

Ivona Zebić Mitrović

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti
Popis studenata 2. godine diplomskog studija Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata
Popis studenata 1. godine diplomskog studija ZAJEDNIČKE OSNOVE, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
Popis studenata 1. godine diplomskog studija Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
Popis studenata 3. godine preddiplomskog studija Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
Popis studenata 2. godine preddiplomskog studija Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata 
Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
Popis studenata 1. godine preddiplomskog studija Odsjeka za hrvatski jezik i književnost, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata 
Mole se studenti da povedu računa o tome da tijekom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja moraju odslušati najmanje dva predmeta nastavničkih kompetencija (u vrijednosti 6 ECTS), ne nužno u jednom semestru. Ti su predmeti u elaboratu i redu predavanja označeni dvostrukom zvijezdicom.