Katedra za hrvatski jezik

izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, predstojnica katedre

izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić, članica

izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović, članica

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, članica

izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, članica

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić, članica

dr. sc. Eni Buljubašić, poslijedoktorandica, članica

dr. sc. Josipa Korljan Bešlić, viša lektorica, članica

dr. sc. Josip Lasić, viši lektor, član

Helena Burić, viša predavačica, članica

 

 


Katedra za književnost i kulturu

prof. dr. sc. Marko Dragić, predstojnik katedre

prof. dr. sc. Boris Škvorc, član

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen, članica

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov, članica

dr. sc. Nikola Sunara, asistent, član