021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

eldi@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić Email 327

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić Email  
izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač Email  

Docent

doc. dr. sc. Mirela Müller Email D-227

Lektor

Silvija Ugrina Email 227

Poslijedoktorand

dr. sc. Sandra Lukšić Email 227

Naslovni asistent

Irina Boban Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezične vježbe 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 3 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Jezične vježbe 4 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Jezične vježbe 5 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Jezične vježbe 6 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Leksikologija i leksikografija njemačkog jezika 6 preddiplomski  
Morfologija njemačkog jezika 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Njemačka književnost 18. stoljeća 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Njemačka književnost 19. stoljeća 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Njemačka književnost 20. stoljeća 2 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Njemačka književnost 20. stoljeća I 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Semantika njemačkog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sintaksa njemačkog jezika 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Uvod u lingvistiku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u povijest njemačke književnosti 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u studij njemačke književnosti 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Bajke braće Grimm 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Frazeologija njemačkog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Govorna stilistika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Književno djelo Marie von Ebner-Eschenbach 3 preddiplomski  
Kultura i civilizacija zemalja njemačkog jezičnog izraza 2 preddiplomski  
Pragmalingvistika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociolingvistika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Theodor Fontane: "Effi Briest". Roman i filmovi 5 preddiplomski  
Uvod u književnu interpretaciju 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u retoriku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad (njemački jezik i književnost) 6 preddiplomski  

DAAD UGOVORNI ASISTENT (SR NJEMAČKA)

Prezime

Ime

zvanje

e-mail

 

Henning

Christopher

DAAD-asistent

chenning@ffst.hr

   

 


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

ZAVRŠNI RAD

Obavijesti

23.06.2021
Termini usmenih ispita (pdf) - NOVO
28.04.2021
Kotizacija 2-tjednog intenzivnog tečaja sa smještajem, polupansionom i cjelokupnim programom za studente u Republici Hrvatskoj je 1000 kn, ostatak financira Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Republike Austrije. Opširnije...  
19.04.2021
Aktualne informacije o stipendije DAAD-a i drugih institucija u SR Njemačkoj uvijek su dostupne kod aktulnog DAAD-asistenta odnosno aktualne DAAD-asistentice. Želimo Vam puno uspjeha!
30.03.2021
Osvrt na gostujuce online-predavanje_Schwan.pdf
12.02.2021
Studentski časopis Humanist Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu poziva sve zainteresirane na suradnju. Novi broj časopisa na temu Epidemija – Humanizam – Humanitet već je u nastajanju. Uredništvo se stoga raduje prijedlozima ili već gotovim radovima. Humanist – Call for Papers
26.01.2021
Studentima će upis predmeta iz ljetnog semestra (OBVEZNIH I IZBORNIH) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
25.01.2021
CfA: Stipendien des Freistaates Bayern für Deutsch-Sommerkurse in Bayern 2021
21.10.2020
DAAD asistent Christopher Henning će od 26.-30.10.2020. održavati online nastavu putem google-meeta.
06.10.2020
Ponuda stručne prakse
29.09.2020
Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
18.02.2019
Mole se svi studenti da ispune kratki upitnik dostupan na sljedećoj poveznici. Upitnikom se ispituje interes studenata za pohađanje Stručne prakse u nastavnim bazama FFST-a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOkkVxOFs_3PgLMb-X1hGxUCwWR4uWm7rRwzFVX9qnmL41Ig/viewform?usp=sf_link