Odsjek za pedagogiju

Adresa:

Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
tonca.jukic@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr

telefon 545 563

 

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon 021 545 542

 

 

 


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

  Email   225   021 545598

prof. dr. sc. Maja Ljubetić

  Email   235   021 545 555

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić

  Email   225   021 545 598

Docent

doc. dr. sc. Ines Blažević

  Email   225   021/545-598

doc. dr. sc. Morana Koludrović

  Email   226   021 545 586

doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić

  Email   235   021 545 555

Asistent

Joško Barbir, mr. sc.

  Email   228   021545 591

Sani Kunac, mag. paed.

  Email   226   021 545 586

Naslovni asistent

Melita Anušić

  Email    

Petra Lozančić

  Email    

Marina Meić

  Email    

Petra Poljak

  Email    

Ana Ribičić

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Dokumenti
ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD
Studijski programi
Korisne poveznice
Obavijesti
Popis studenata 2. godine diplomskog studija Odsjeka za pedagogiju, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama i vježbama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
Popis studenata 1. godine diplomskog studija ZAJEDNIČKE OSNOVE, raspoređenih po obveznim predmetima po seminarskim grupama. Molimo studente da se pridržavaju svojih grupa. Popis studenata  
Studenti_ce koji_e su u akad god. 2020./2021. upisali_e drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili_e), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student_ica procijeni da je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), o tome obavještava predmetnu nastavnicu. 
U prilogu se nalaze pristupni kodovi za nastavu preko platforme Google Meet.
ODLUKA   i UPUTA  o početku i održavanju nastave Odsjeka za pedagogiju: 1. grupa sa početnim slovom prezimena A-L  2. grupa sa početnim slovom prezimena LJ-Ž
Na web stranici knjižnice Fakulteta objavljeni su dokumenti i izjave potrebne za diplomski i završni rad na našem Fakultetu.
Upisi, Odluke, ispitni rokovi te rokovi za prijavu i obranu završnih, odnosno diplomskih radova i/ili ispita objavljene su na mrežnim stranicama Fakulteta pod STUDENTI. Obavijesti i obrasci dvopredmetnih studija nalaze se na web stranici STUDENTI.