MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

icapeta@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
doc. dr. sc. Silva Kalčić Email Kabinet br. 222
doc. dr. sc. Ana Torlak Email 224a

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić Email  
prof. dr. sc. Radoslav Tomić Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Josip Belamarić Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Viši znanstveni suradnik

Darka Bilić  

Naslovni docent

doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 preddiplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 preddiplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 preddiplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metode povijesti umjetnosti 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti 2 diplomski  
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjevjekovne hrvatske države 3 preddiplomski  
Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine 3 diplomski  
Talijanski jezik I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjevjekovnih komuna 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PREDDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

09.10.2020

Call for Papers: Iconography and Religious Otherness

Center for Iconographic Studies - University of Rijeka Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split

The Department of Education, Cultural Heritage and Tourism, University of Macerata

in collaboration with

COST project: CA18129 - Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750)

are pleased to announce

CALL FOR PAPERS

for the Fifteenth International Conference of Iconographic Studies

 

Iconography and Religious Otherness

that will take place in

Rijeka (Croatia), June 10 - 11, 2021

Deadline for paper proposals: January 15, 2021

The creation of Otherness is a process by which a dominant group (Self, Us) constructs one or more outer groups (Them, Others) by assigning them different features and attributes, real or imagined. This continuous process was not only directed towards the outside, but also towards the inside, that is, towards dissident groups. With the recent political challenges, Otherness has become a highly relevant and frequently discussed topic among scholars from different disciplines, predominantly philosophy, anthropology, sociology, but also including literature (philology), art history and others. The aim of this conference is to put together scholars who would discuss and reconsider the concept of Otherness from an iconographic and iconological point of view. Scholars are invited to present proposals on different topics related to the construction of otherness in iconography i.e. the visualization of the Religious Other throughout all historical periods.

 

The themes may include, but are not limited to:

 • Otherness in Antiquity and in the late ancient Mediterranean (4th-9th centuries). This might include the interaction of Christianity with the previous monotheistic and polytheistic religions in the Mediterranean (notably Judaism, Manichaeism, paganism, Zoroastrianism). How did these cults influence the building of images of more recent religions and how did such images fit into their vision of history?
 • Visual strategies in Christian-Muslim encounters
 • Art and conversion. How were images used as a mechanism for the conversion of the religious other: the image of the “converso” versus images for conversion
 • Which sources (textual, iconographic) have been used to build and represent Otherness: exotic, oriental and other distant places?
 • Images of religious dissent (heresy towards orthodoxy)
 • Mental images of the Other
 • How did political power participate in the process of building Religious Otherness?
 • Otherness and the construction of the concept of race. Ethnic and regional diversity and its reception in visual culture
 • Monstrosity and deformity as a visual expression of Otherness (mappa mundi)
 • Visual evidence of social transgressions: breaking norms and rules in the creation of religious Otherness
 • Theoretical approach to the perception of the Other
 • Otherness in secular visual culture and marginal iconography
 • Otherness in contemporary art and visual culture

Paper proposals should be submitted electronically to cis@ffri.hr by January 15, 2021

A paper proposal should contain:

 

 1. short CV with full name, institution, affiliation, address, phone number, e-mail address
 2. title
 3. abstract (maximum 2 pages – 500 words)

 

Deadline: January 15, 2021

Invitations to participate will be sent out by email before February 15, 2021

There is NO registration fee

Administration and organizational costs, working materials, lunch and coffee breaks during conference, closing dinner as well as all organized visits are covered by the organizers.

In case of the corona pandemic the conference will be held online.

The presented papers will be published in the thematic issue of IKON – Journal of iconographic studies in May 2022.

Please contact us for any additional information Contact person:

Antonia Zurga

Center for Iconographic Studies

Faculty of Humanities and Social Sciences University of Rijeka

Sveucilisna avenija 4, 51 000 Rijeka, Croatia E-mail: cis@ffri.hr

web page: http://ikon.ffri.hr

Popis obavijesti