MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

icapeta@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest umjetnosti djeluje od ak.god. 2005/2006. U fokusu svojeg interesa ima bogatu umjetničku baštinu Splita i Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavljaju osnovu djelovanja Odsjeka.

U skladu s izraženim društvenim potrebama, Odsjek za povijest umjetnosti obrazuje stručnjake koji će biti u stanju odgovoriti na potrebe razvoja temeljenog na odgovornom i kreativnom tumačenju umjetničke i kulturne baštine, kao i stručno komunicirati o svom trenutnom društvenom i kulturnom okruženju kroz teorijsko-praktična znanja stečena na studiju.

Završetkom diplomskog studija stječe se titula magistra/magistre edukacije povijesti umjetnosti.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Željko Peković Email Kabinet Odsjeka
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić Email Kabinet Odsjeka

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić Email  
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević Email 220

Docent

doc. dr. sc. Vedran Barbarić Email 224A
doc. dr. sc. Silva Kalčić Email Kabinet br. 222
doc. dr. sc. Ana Torlak Email 224a

Predavač

pred. Kristina Babić Email  

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić Email  
prof. dr. sc. Radoslav Tomić Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Josip Belamarić Email  

Docent

doc. dr. sc. Radoslav Bužančić Email  

Viši znanstveni suradnik

Darka Bilić  

Naslovni docent

doc. dr. sc. Zoraida Staničić Demori  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Gotička umjetnost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Ikonologija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Metodika nastave likovne umjetnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Osnove arhitekture i urbanizma 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije 1 diplomski  
Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća 3 diplomski  
Povijest umjetnosti starog vijeka 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romanička umjetnost 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Suvremena umjetnost 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija i povijest dizajna 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Teorija likovnih umjetnosti 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Umjetnost ranog srednjeg vijeka 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske 2 preddiplomski  
Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije 4 preddiplomski  
Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Umjetnost XV. i XVI st. 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti 5 preddiplomski  
Uvod u likovnu umjetnost 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Vizualne komunikacije 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Zaštita spomenika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Antička mitologija i ikonografija 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) 3 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) 4 diplomski  
Engleski jezik I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik III 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik IV 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti 2 diplomski  
Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara 2 diplomski  
Metode povijesti umjetnosti 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti 1 diplomski  
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti 2 diplomski  
Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti 2 diplomski  
Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture 1 diplomski  
Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva 1 diplomski  
O spomeniku: prostor, oblik, značenje 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijesno-umjetnička radionica 1 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijesno-umjetnička radionica 2 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijesno-umjetnička radionica III. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti 3 diplomski  
Skulptura i arhitektura srednjevjekovne hrvatske države 3 preddiplomski  
Sveci zaštitnici i lokalni sveci u umjetnosti Dalmacije od Tridentskog koncila do 1815. godine 3 diplomski  
Talijanski jezik I 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik II 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanski jezik III 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik IV 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Urbanističke teme 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Urbanizam srednjevjekovnih komuna 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Završni rad - Povijest umjetnosti 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

Studiji

PREDDIPLOMSKI DIPLOMSKI

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti osmišljen je kako bi studente upoznao s temeljnim pojmovima i konceptima umjetničkog djelovanja kroz povijest, umjetničkim fenomenima i značajkama današnjeg doba te obučio povjesničare umjetnosti sa osnovnim znanjem potrebnim za nastavak studija povijesti umjetnosti ili srodnih znanstvenih područja.

Osim temeljne nastave u učionici, program uključuje i terensku nastavu gdje se koriste mogućnosti podučavanja na primjerima izvorne umjetničke građe, često dostupne u svojem izvornom ambijentu. Program traje šest semestara i organiziran je kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 180 ECTS bodova stječu titulu prvostupnika (BA) povijesti umjetnosti i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.

 Diplomski studij povijesti umjetnosti nastavničkog je smjera, no svojim predmetnim rasponom otvara mogućnosti profesionalnog usmjeravanja i prema muzejsko-galerijskom sektoru, konzervatorskim zavodima, ustanovama u kulturi i turizmu, znanstvenoj i stručnoj publicistici.

Studenti se tijekom studija, pored stjecanja pedagoških, didaktičkih i metodičkih znanja potrebnih za izvođenje nastave, upoznaju s problematikom proučavanja složenijih fenomena iz polja povijesti umjetnosti i načinima njihova podučavanja u nastavnom procesu.

Program traje četiri semestra te je organiziran kao dvopredmetni studij. Studenti po završetku studija i stjecanju 120 ECTS bodova stječu titulu diplomiranog magistra edukacije povijesti umjetnosti (mag.hist. art.) i odgovarajuću titulu iz druge odabrane studijske grupe.


Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

09.10.2020

Poziv na predavanja i radionicu „Pisati o gradu“

22. listopada – 20. studenoga 2020.

Ove će godine radionica likovne kritike „Pisati o suvremenoj umjetnosti“, koju već tradicionalno organizira HS AICA u suorganizaciji s ULUPUH-om i Filozofskim fakultetom u Splitu, nositi naslov „Pisati o gradu“, a obuhvatit će dvije radionice fotografije koje vode Duška Boban (Split) i Marko Ercegović (Zagreb). Tema grada vezana je uz aktualnu situaciju karantene, nedavni potres i situaciju poslije njega u Zagrebu te je svojevrsni hommage glavnom gradu naše zemlje. Radionica „Pisati o gradu“ fokusirat će se na propitivanje suvremenoga stanja graditeljske baštine, pitanje interpolacija i kontrastnih interpolacija, fenomen „ukinuća“ urbanizma kao naslijeđa 19. stoljeća; također, u fokusu će biti umjetnički projekti/radovi, kao i umjetničke strategije kojima se uspostavlja, prema Ranciѐreovu rječniku, politički prostor u umjetnosti, u kojem ušutkani dobivaju glas, a nevidljivi vidljivost.

Naša je zadaća kritički vrednovati, ali i senzibilizirati te obrazovati javnu i stručnu publiku, šireći tako horizont njezine recepcije i uspostavljajući kritičku svijest. U svojstvu foruma koji okuplja stručnu javnost, nastojimo upozoriti na nesagledive posljedice daljnjeg marginaliziranja likovne teorije i kritike u ovoj sredini te dati smjernice ponovnoga jačanja toga važnog segmenta unutar područja likovnih i vizualnih umjetnosti, posebice u današnje vrijeme, gdje su solidarizacija i interdisciplinarni dijalog prijeko potrebni.

U tom smislu, sljedeći tematski okvir ili teme kojima ćemo se baviti proizlaze i iz pitanja koliko izvanredna stanja mijenjaju naše područje bavljenja, kao i naš način bavljenja njime, u aktualno doba ekstremnog fizičkog distanciranja i društvene izolacije. Čini se da je društvo spektakla koje je još šezdesetih godina prošloga stoljeća Guy Debord nazvao „vrhuncem čovjekova unutarnjeg odvajanja od samog sebe“ prešlo u novu fazu, onu u kojoj poprima svoju materijalnu manifestaciju. Prilika je to i za traženje odgovora na pitanje – postoji li međuodnos prirodnih katastrofa i razotkrivanja društvenih/političkih anomalija, na primjeru Grada Zagreba?

Odgovore na temu i gore navedena pitanja dati će relevantni predavači i voditelji koji se u svojem znanstvenom, stručnom i umjetničkom radu bave recentnim kretanjima na polju likovne teorije i kritike, arhitektonskom praksom, kritikom i teorijom, analizom suvremenoga grada te načinom na koji suvremeni umjetnici interpretiraju modernizam („modernologijom“): Duška Boban i Marko Ercegović kao voditelji radionica fotografije u Splitu i Zagrebu, Saša Šimpraga kao voditelj gradske šetnje te predavači doc.dr.sc. Melita Čavlović, Branko Franceschi, Darko Fritz, prof.dr.sc. Sonja Jurković, doc.dr.sc. Silva Kalčić, dr.sc. Snješka Knežević, Gabrijela Matić, Tomislav Pavelić, prof.dr.sc. Ivan Rupnik i izv.prof.dr.sc. Sandra Uskoković.

 

Struktura radionice

Radionica se sastoji od predavanja, praktičnog rada i razgovora te skupnih radionica fotografije na temu fotografiranja i istraživanja grada. Navođeni na deskriptivnu, eksplikacijsku i interpretativnu verbalizaciju svojih stavova, uz konzultiranje literature i dijalog s mentorima i voditeljima, polaznice i polaznici radionica usavršavaju: metodologiju i terminologiju pisanja, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika pojedinih pojava i medija u suvremenoj umjetnosti  i arhitekturi, prošireno poimanje/polje umjetnosti, razumijevanje povezanosti arhitekture i društvenih zbivanja, izobražavanje vizualnog opažaja, memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela; sve bitne elemente koji sačinjavaju put ka gradnji “pismenog“ govora o suvremenom društvu s posebnim naglaskom na suvremeni grad, njegov javni prostor i mehanizme kretanja.

 

Prijave na radionicu pisanja, radionicu fotografije ili radionicu pisanja i fotografije, zaključno s 21. listopada 2020. molimo pošaljite na https://form.jotform.com/202801938450049 (ime i prezime, kontaktni podaci, zanimanje/zvanje, ev. fokus interesa i područje djelovanja). Radioničke diskusije bit će ponajprije u pisanom obliku. Završne fotografije i tekstove ćemo objaviti i popratiti ih završnim uvjerenjem o pohađanoj radionici, koja je za polaznike besplatna. Radionica u Splitu spaja se s fakultetskom nastavom na srodnim kolegijima.

 

Organizacija: HS AICA – Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA), ULUPUH (EDU radionice) i  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Program: Silva Kalčić

Voditelji radionice: Ivana Meštrov (Zagreb) i Silva Kalčić (Split)

Stručni suradnik: Igor Loinjak

 

S obzirom na aktualnu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 (molimo pratite obavijesti na HS AICA i ULUPUH stranicama), radionica će se održavati online putem Meet platforme, ali i na način predavanja i susreta u fizičkom prostoru, Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, i u ULUPUH-u Zagreb, Preradovićeva ulica 44/I. kat. Također na Classroom-u, po dogovoru s mentorima i voditeljima radionice.

 

Program – predavanja su javna i dostupna online

Duška Boban, fotografkinja
Fotografijom do dijaloga (urbane teme u fotografiji)

22.10. 14-16 h predavaonica 19 na Filozofskom fakultetu u Splitu, Poljička 35

 

Ivan Rupnik, arhitekt

Projekt Project Zagreb

22.10. 18-19 h online na poveznici https://meet.google.com/cay-kjwc-zsp

 

Marko Ercegović, fotograf
Fotografija i javni prostor

 29.10. 18-19 h ULUPUH, Preradovićeva 44/I. kat

 

Saša Šimpraga, aktivist

Grad: U potrazi za temom

31.10. 11 h šetnja za malu grupu od Cvjetnog trga (Preradovićev spomenik)

 

Branko Franceschi, kustos

Slučajna čuvaonica, post-potresni i pandemijski postav zbirke Moderne galerije

30.10. 17-18 h ULUPUH i online

 

Tomislav Pavelić, arhitekt

Je li moguć urbanizam na razini parcele?

30.10. 18-19 h

 

Sonja Jurković, urbanist

Koliko tzv. javnost utječe na odluke u urbanističkim planovima razvoja grada? 

30.10. 19-20 h 

 

Darko Fritz, multimedijalni umjetnik

Umjetničke intervencije u javnom prostoru i umjetnički radovi o javnom prostoru (Primjeri iz    

umjetničke prakse Darka Fritza)

13.11. 17-18 h ULUPUH i online

 

Snješka Knežević, povjesničarka grada

Predstavljanje javnih prostora unutar jezgre Povijesne urbane cjelini Grad Zagreb: Gornji grad,                

Kaptol i Donji grad u granicama Ilica-pruga, Draškovićeva-Ulica Republike Austrije

13.11. 18-19 h 

 

Melita Čavlović, arhitektica

Okolnosti izgradnje Zagreba nakon Drugog svjetskog rata

13.11. 19-20 h 

 

Gabrijela Matić, povjesničarka umjetnosti

Arhitektura sakralnih građevina Splita izgrađenih od 1990. godine do danas, analiza metode istraživanja provedenog u diplomskom radu

20.11. 17-18 h predavaonica 19 na Filozofskom fakultetu u Splitu i online

 

Sandra Uskoković, povjesničarka umjetnosti

Grad kao Ou-Topos: Estetike otpora 

20.11. 18-19 h 

 

Silva Kalčić, povjesničarka umjetnosti

Zagrebačka stanogradnja 1930-ih nakon potresa, na primjeru Račićeve ulice

20.11. 19-20 h 

-------

Predavači su renomirani stručnjaci u svom području čija je biografija javna, dok ovdje navodimo stručne reference mentorica koje će s polaznicima raditi na tekstovima:

Silva Kalčić diplomirala je povijest umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu, a doktorirala arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu. Pohađala je program za kustose i kritičare Svet umetnosti SCCA Ljubljana. Bila je urednica časopisa Zarez, Čovjek i prostor, Arhitektura, Oris i Up&Underground, članica je savjeta časopisa New Theories/Nove teorije i STOPen. Autorica je brojnih stručnih likovno-kritičkih osvrta, eseja, tekstova i predgovora u stručnim časopisima, kao i udžbenika Neizvjesnost umjetnosti (2004.) i knjige Svijet prema labirintu  / Eseji o visokoj moderni i postmodernizmu 1970-ih i 1980-ih, između ostaloga. Docentica je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Bila je predsjednica, sada je dopredsjednica Studijske sekcije ULUPUH-a, kao i aktualna predsjednica HS AICA-e. Ivana Meštrov diplomirala je povijesti umjetnosti na sveučilištu Paris 1- Pantheon Sorbonne, te pohađala kustoski-istraživački program Ecole du Magasin u Grenobleu. Autorica je brojnih stručnih likovno-kritičkih osvrta, eseja, tekstova i predgovora u stručnim časopisima (Zarez, Grafika, Život umjetnosti) i izložbenim katalozima, te urednica nekoliko časopisa, izložbenih kataloga i knjiga (Revizor: Nostalgija budućnostiAna Hušman: 6 sa 7 metaraFragmenti kustoskog diskursa-Život umjetnosti; Mediterranea 16-Errors Allowed; EduzgrafAIDS RIOT), a s 3. programom HR i emisijom Triptih kontinuirano surađuje od 2008. g. Predavala je izborni kolegij iz likovne kritike na diplomskom nivou studija povijesti umjetnosti pri Odsjeku za povijest umjetnosti FFST. Pohađala je ljetni seminar iz pisanja o umjetnosti pri Salzburg Art Academy (The Art of Writing s Jennifer Allen). Članica je IO hrvatske podružnice međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA, te stručnih udruga ULUPUH Zagreb i HULU Split.

Popis obavijesti