Odsjek za predškolski odgoj

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić

mbrajcic@ffst.hr
 

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-568

 


Djelatnici i predmeti

Docent

doc. dr. sc. Marija Brajčić

  Email   21 (Teslina)   386-122 (212)

doc. dr. sc. Branimir Mendeš

  Email   231   021 545 585

doc. dr. sc. Esmeralda Sunko

  Email   20b (Teslina)   386-122

doc. dr. sc. Ivana Visković

  Email   229   021 545585

Viši predavač

Tea-Tereza Vidović Schreiber, v. pred. dr. sc.

  Email   229D   021545562

Povjera predavanja

Toni Maglica, dr. sc.

  Email   235   021 545555

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. art. Tatjana Ravlić

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Joško Markić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Goran Sučić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Marijana Županić Benić

  Email    

Naslovni asistent

Mia Bogdan

  Email    

Dragoslav Dragičević

  Email    

Ante Grčić

  Email    

Aleksandra Kardum, dr. sc.

  Email    

Krunoslav Malenica

  Email    

Jelena Topić

  Email    

Naslovni poslijedoktorand

Marko Šimunović, dr. sc.

     

Naslovni predavač

Mirjana Bakotić, pred.

  Email    

Marica Grgurinović, pred.

  Email    

Denis Jelaš, pred.

  Email    

Antonia Jeličić Kadić, pred.

  Email    

Ani Mrnjavac, pred.

  Email    

Ana Pirić, pred.

  Email    

Vedrana Vučković, pred.

  Email    

Naslovni viši predavač

Dodi Malada, v. pred. dr. sc.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Dokumenti
STUDIJSKI PROGRAMI
ZAVRŠNI RAD
Korisne poveznice
Obavijesti
Studentima će upis predmeta iz ljetnog semestra (OBVEZNIH I IZBORNIH) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
Vježbe iz predmeta Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja 3 neće se održati 16. i 23. listopada 2020. zbog spriječenosti nastavnice. Nadoknada će se održati u dogovoru sa studentima.
Studenti koji su u ak. god. 2020./2021. upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti.