Diplomski studij

Dokumenti
Diplomski rad

Prijave za upis na sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje zaprimat će u rujnu. Dodatna obavijest bit će postavljena tijekom narednog razdoblja. Studijski program izvodit će se kao izvanredni studij. Mogućnost upisa, pod jednakim uvjetima, imaju:

a) sveučilišni prvostupnici ranog i predškolskog odgoja,

b) stručni prvostupnici predškolskog odgoja s položenim razlikovnim ispitima te

c) odgojitelji predškolske djece sa završenim dvogodišnjim studijem i razlikovnom godinom kojom se stječe 60 ECTS bodova.

Popis obavijesti