Diplomski studij

Dokumenti
Diplomski rad

Došlo je do promjene uvjeta za upis na izvanredni diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje za STRUČNE PRVOSTUPNIKE predškolskog odgoja. Dio sada su stručni prvostupnici predškolskog odgoja mogli upisati izvanredni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje nakon završenih razlikovnih obveza (položenih razlikovnih ispita). Od ak. god. 2018/19. mogu upisati diplomski studij s obveznom paralelnog upisa i tri razlikovna ispita kojima se stječe 10 ECTS bodova. Trošak razlikovnih ispita dodatno se naplaćuje.  Sve navedeno će detaljno biti objašnjeno u natječaju za upis diplomskih studija. Odgovor na dodatne upite zaintersirani mogu dobiti putem maila Branimir.Mendes@ffst.hr.                                                                                                                                                        

Voditelj izvanrednog studija:

 doc. dr. sc. Branimir Mendeš

Popis obavijesti