Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj

Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije

(IP-2016-06-2112; Hrvatska zaklada za znanost - HRZZ)

 

Voditelj projekta: doc. dr.sc. Dalibor Prančević

 

https://crosculpture.wixsite.com/crosculpture-hrzz

 

1. ožujka 2017. – 28. veljače 2020.

 

Projekt se realizira uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

 

Sažetak projekta

Temeljni opis projektnog zadatka vremensko je prostorno i terminološko definiranje moderne skulpture u Hrvatskoj i njezinih stilskih izmjena. Pritom se u razmatranje uzimaju širi kontekstualni okviri kiparskog stvaranja u razdoblju koje započinje na samom kraju 19. stoljeća i zaključuje se sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća: društvo, politika, ekonomija, estetika. Predložene vremenske granice nestabilne su i zasigurno će se pomjerati tijekom istraživanja i mogućih redefinicija osnovnih karakteristika skulpture modernističke paradigme.

U pripremi projektnog prijedloga uvažila se i činjenica kako je veliki dio kiparske produkcije u Hrvatskoj nastajao eksteritorijalno te je plijenio pažnju europske i svjetske pozornosti. Stoga bi se istraživanjem propitalo u kolikoj mjeri i na koje načine su hrvatski kipari diseminirali nove pristupe angažmana u kiparstvu, koji su to specifični protagonisti te kako se i može li se kroz njihovo djelovanje postaviti okvir diskursa o deprovincijalizaciji hrvatskog kulturnog prostora. opširnije


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti