MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa:

 Poljička cesta 3521000 Split

 

Pročelnica Odsjeka
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
e-mail: zorana@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka

Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

e-mail: mrvesna@ffst.hr

telefon 545 - 563

 

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021 545 568


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Renata Relja Email 300
prof. dr. sc. Sanja Stanić Email 302

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović Email  
izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov Email 230
izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević Email  
izv. prof. dr. sc. Marija Lončar Email 301
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica Email 301
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Diplomski ispit 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Društvena dinamika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Društvena struktura 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Društvene promjene 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Društveni procesi 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Etički problemi u sociološkim istraživanjima 1 diplomski  
Etnografski pristupi u sociologiji 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Individualni rad studenta/ice 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Individualni rad studenta/ice 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Internet usluge 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Istraživački rad 1 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Istraživački rad 2 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Istraživački rad 3 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Istraživački rad 4 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Istraživački rad 5 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Kulturološka istraživanja i metode 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kvalitativna metodologija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Kvalitativne analize u društvenim znanostima 1 diplomski  
Kvantitativne analize u društvenim znanostima 2 diplomski  
Makro perspektive u sociološkim teorijama 4 preddiplomski  
Metodološki pristupi i orijentacije 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Mikro perspektive u sociološkim teorijama 3 preddiplomski  
Postmodernizam kao sociološka teorija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Računalni praktikum 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sociologija obrazovanja 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociologija potrošnje 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Sociologija prostora 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociologija rada 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sociologija znanosti 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociološka istraživačka radionica 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociološka istraživačka radionica 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Sociološka istraživačka radionica 3 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociološka istraživačka radionica 4 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Sociološka istraživačka radionica 5 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Sociološka istraživačka radionica 6 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Sociološka istraživačka radionica 7 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Sociološka istraživačka radionica 8 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Sociološka istraživačka radionica 9 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociološke metode 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Statistika u sociologiji 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Statistika u sociologiji 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 1 3 preddiplomski  
Suvremene metodološke paradigme u sociologiji 2 4 preddiplomski  
Suvremene perspektive u sociologiji obrazovanja 4 preddiplomski  
Suvremene sociološke teorije 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Temeljni sociološki pojmovi 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Turizam u suvremenom društvu 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Uvod u logiku društvenih znanosti 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u znanstvenoistraživački rad 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni ispit 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Civilno društvo 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Djetinjstvo i društvo 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Multikulturalizam u suvremenom društvu 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Potrošačko društvo 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Socijalna psihologija 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Sociologija književnosti 2, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Sociologija mladih 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Sociologija obitelji 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Sociologija okoliša 4, 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Sociologija prehrane 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Sociologija pučke religije 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Sociologija zabave 3, 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Tijelo kao predmet socioloških istraživanja 1, 3 diplomski  

Dokumenti

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

Studijski programi

Korisne poveznice

10.01.2023

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

 

Studenti završnih godina dužni su predati potpisani obrazac prijave teme završnog/diplomskog rada od strane mentora (i komentora ako ga student ima) u tajništvo odsjeka najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru (20. siječnja 2023.).

Popis obavijesti