Odsjek za talijanski jezik i književnost

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Marijana Alujević

marijana@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Studij talijanskog jezika i književnosti na preddiplomskoj i diplomskoj razini nastaje kao odgovor na obrazovne potrebe lokalne zajednice, geopolitički položaj u regiji te gospodarske trendove grada Splita i županije s naglaskom na turizam i na promicanje kulturne baštine.

Prisutnost studija u zajednici je također mjerljiva i kroz znanstveno – nastavnu djelatnost u koju se uključuju i studenti.  Po završetku diplomskog studija talijanskog jezika i književnosti, magistri/e posjeduju visoku razinu jezičnog znanja te razvijene komunikacijske vještine na talijanskom jeziku, a u stanju su i kompetentno prevesti i/ili interpretirati književne i specijalističke tekstove s talijanskog i na talijanski jezik.

Diplomirani talijanisti osposobljeni su za obavljanje poslova jezičnog posredovanja u gospodarskim subjektima, obrazovnim, upravnim i kulturnim institucijama, rad u medijima i izdavaštvu.

Postojanje dva diplomska studija, nastavničkog i prevoditeljskog, dodana je vrijednost, a program studija talijanskog jezika i književnosti usporediv je sa srodnim talijanističkim studijima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, što omogućuje nesmetanu mobilnost (outgoing i incoming) studenata.

Nastava se izvodi na talijanskom jeziku, čime se uvjetuje dobro predznanje talijanskog jezika s ciljem što boljeg praćenja nastave i razumijevanja sadržaja kolegija, odnosno postavlja visoke standarde za stjecanje znanja, kao i za kasnije profesionalno usavršavanje.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, ili sveukupno tijekom studija 90 ECTS-a.

Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, a njihove obveze sudjelovanja u nastavi te ritam studiranja i polaganja ispita, kao i veličina skupina za sve nastavne oblike određeni su propisima Filozofskog fakulteta  u Splitu.

Završetkom preddiplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.ital.).

Po završetku preddiplomskog studija prvostupnik / prvostupnica stječe jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Nakon uspješno završene prve razine studija prvostupnik / prvostupnica može na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu upisati dvopredmetni diplomski studij talijanskog jezika i književnosti nastavnog ili prevoditeljskog usmjerenja. Također, prvostupnik / prvostupnica može upisati i usporedive diplomske studije na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnost. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij talijanskog jezika i književnosti traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studij ima dva usmjerenja: nastavnički i prevoditeljski. Oba su dvopredmetna studija te se slobodno kombiniraju s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije talijanskog jezika i književnosti (mag.educ.philol.ital.) ili magistra/e talijanskog jezika i književnosti (mag.philol.ital.). Magistar/magistra ima jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom nastavničkog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, školama za učenje hrvatskog jezika kao stranog, kao i u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom prevoditeljskog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

 

 

 


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević

  Email   326   021/545597

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Maja Bezić

  Email   209 ANEKS   545-573

izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić

  Email   209 ANEKS   021545573

izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić

  Email   313 (2. kat)   490-280 (122)

izv. prof. dr. sc. Antonela Marić

  Email   Dekanat/326   021545573

izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević

  Email   209 A   021545576

izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević

  Email   314A   021541915

Docent

doc. dr. sc. Marijana Alujević

  Email   208 aneks   490-280 (118)

doc. dr. sc. Katarina Dalmatin

  Email   314A   021545564

doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević

  Email   326 (2. kat)   021/545597

doc. dr. sc. Andrea Rogošić

  Email   326   021/545597

Viši lektor

Maja Bilić, v. lekt.

  Email   209   021545570

Renata Hace Citra, v. lekt.

  Email   209   021545570

Danijel Tonkić, v. lekt.

  Email   209   021545570

Lektor

Cinzia Guardigli, lekt.

  Email     021545564

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dokumenti
Korisne poveznice
Obavijesti
Popisi studenata po predmetima 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija 1. godina diplomskog studija Studenti koji imaju koliziju iz opravdanih razloga (npr. upisani predmeti više i niže godine) obvezni su javiti se na  mvukojev@ffst.hr  radi promjene grupa. Studenti koji ponovno upisuju neki predmet i zbog toga imaju koliziju, trebaju se javiti predmetnim profesorima radi reguliranja predmetnih obveza (studenti ostaju na popisima).
Pozivamo studente preddiplomskog studija Talijanski jezik i književnost da pohađaju nastavu lektorskih vježbi na fakultetu, po rasporedu i prema utvrđenim grupama, kod Maje Bilić, prof. i Danijela Tonkića, prof. iz kolegija TALIJANSKI JEZIK 1 - MODUL 1 i TALIJANSKI JEZIK 2 - MODUL 1. Nastava će se odvijati uz poštivanje epidemioloških mjera, no dolasci na fakultet nisu obavezni, pa će studenti koji ne mogu nazočiti nastavi moći i dalje pratiti online.