MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ASPEKTI ANGLOFONE KULTURE

Šifra: 204249
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: pred. Paula Jurišić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim obilježjima te specifičnostima povijesti, društvenog i političkog uređenja te kulture, umjetnosti i običaja anglofonih zemalja (Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Australija, itd.).
Basic aspects of civilisation and culture in the English speaking countries:
People. A brief outline of history. Social, political, and legal systems. Religion and
customs. Education. The arts .Everyday life.
Literatura:
  1. Skripta: Kompilacija tekstova vezanih uz povijest i kulturu anglofonih zemalja
Preporučena literatura:
  1. O'Driscoll, James: Britain. The country and its people: an introduction for learners of English.
7. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (7. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: