MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

DJELATNOSTI U RAZVOJU EKOLOŠKE OSJETLJIVOSTI DJECE

Šifra: 68057
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ekološki odgoj. Planiranje i pripremanje ekoloških djelatnosti. Rad na određenoj eko-temi (u školi, na stručnim ekskurzijama, radom u prirodi, školskom vrtu ili parku). Umrežavanje različitih eko-aktivnosti (promatranje, praktični radovi, bilježenje, usmene rasprave, dramatizacije, crtanje, modeliranje, igre u skupinama, izrada ekokodeksa). Razvijanje eko-osjetljivost i motiviranje za cjeloživotno ekologijsko djelovanje.
Opće kompetecije (cilj):
- osposobiti studente za kreativno planiranje, pripremanje i realizaciju različitih aktivnosti kojima će ostvariti ekološki odgoj u nastavi prirode i društva
Specifične kompetencije (zadaci):
- razvijati vještinu kreativnog osmišljavanja eko-aktivnosti s ciljem ostvarivanja odgojnih vrijednosti u nastavi prirode i društva
- razvijati sposobnost primjenjivanja stečenih znanja s ciljem ostvarivanja ekoloških odgojnih vrijednosti u nastavi prirode i društva
- osposobiti za primjenu suvremenih nastavnih sredstva i pomagala u nastavi prirode i društva s ciljem ostvarivanja odgojnih vrijednosti
- osposobiti studente za primjenu osnovnih načela te nastavnih metoda i metodičkih oblika rada u ostvarivanju odgojnih vrijednosti s ciljem ostvarivanja odgojnih vrijednosti
- razvijati samostalnost, stvaralaštvo i kritičko promišljanje
- razvijati sposobnost praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja vlastitog rada
- poticati i razvijati kreativnost i korelativni pristup u planiranju i realiziranju nastavnih sadržaja prirode i društva s ciljem ostvarivanja odgojnih vrijednosti
- razvijati istraživačke sposobnosti i sposobnosti korištenja informacija
- razvijati želju i potrebu za cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem u metodici nastave prirode i društva
Literatura:
  1. Uzelac, V, Lepičnik-Vodopivec, V., Anđić, D.: Djeca-odgoj i obrazovanje-održivi razvoj : u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj
  2. Husanović Pejnović, D.: Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju.
Preporučena literatura:
  1. Uzelac, V., Starčević, I.: Djeca i okoliš.
  2. Uzelac, V.: Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece.
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: