MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKA JEZIČNA BAŠTINA

Šifra: 185102
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznati hrvatsku jezičnu baštinu s posebnim obzirom na srednjodalmatinsko područje te istražiti jezična obilježja čakavskih i štokavskih govora na tom području kako bi studenti kao budući učitelji mogli u nastavi kompetentno njegovati zavičajni govor učenika.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Uvjeti za upis predmeta: odslušani predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2.
Ulazne kompetencije: napredna razina poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika.

PREDAVANJA
1. Hrvatska jezična baština u vremenu i prostoru s posebnim obzirom na srednjodalmatinsko područje.
2. Jezična baština i okomita dvojezičnost.
3. Razlikovna gramatika mjesnih govora.
4. Rječnik zavičajnih riječi.
5. Čakavska jezična baština.
6. Čakavski književni jezik u Marulićevo doba.
7. Suvremeno čakavsko književno stvaralaštvo i prevodilaštvo.
8. Štokavska jezična baština.
9. Štokavska ikavica u usmenoj književnosti.
10. Dječje pisano stvaralaštvo na zavičajnom idiomu.
11. Splitski govor nekad i danas.
12. Jezične osobitosti splitskoga govora.
13. Jezične osobitosti govora srednjodalmatinskih otoka.
14. Jezične osobitosti govora splitskoga zaleđa.
15. Pisano stvaralaštvo studenata na zavičajnom idiomu.
Literatura:
 1. Poglavlje Dijalekti i dijalektologija,
 2. Vončina, Josip: Jezična baština: lingvostilistička hrestomatija hrvatske književnosti od kraja 15. do početka 19. stoljeća
 3. Lisac, Josip: Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje.
Preporučena literatura:
 1. Bampa Listeš, Silvana: Razlikovna gramatika mjesnoga govora u Neoriću, Školski vjesnik, god. 52., br. 3/4.
 2. Jutronić, Dunja: Splitski govor od vapora do trajekta: po čemu će nas pripoznavat.
 3. Menac, Antica; Menac Mihalić, Mira: Frazeologija splitskog govora s rječnicima.
 4. Menac Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj.
 5. Moguš, Milan: Povijest hrvatskoga književnoga jezika.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga:

  Petkom od 11 do 12 u kab. 215 i prema dogovoru na e-adresu milinovic@ffst.hr

  Lokacija: