MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska usmena književnost

Šifra: 185084
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Dragić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Povijest i poetika hrvatske usmene književnosti u kontekstu svjetske usmene književnosti. Osposobljavanje studenata za doživljaj i razumijevanje estetskih, etičkih, spoznajnih i drugih vrijednosti ostvarenja usmene književnosti. Poseban je akcent predmeta na didaktičnosti i edukativnosti, te čuvanju: jezika, toponimije, antroponimije, poetike, običaja, obreda, ophoda i hrvatskoga identiteta u europskom kontekstu.
Literatura:
 1. Dostupno na: http://inet1.ffst.hr/images/50023160/Dragic.Poetika.Povijest.pdf
 2. Botica, Stipe: Povijest hrvatske usmene književnosti.
 3. Kekez, Josip: Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb-Ante Stamać)
Preporučena literatura:
 1. Dragić, Marko: Općedruštveni značaj usmene književnosti. Zbornik radova Utjecaj hrvatske usmene tradicije u suvremenoj književnosti za djecu i mlade.
 2. Havelock, E. A.: Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas.
 3. Botica, S.: Biblija i hrvatska kulturna tradicija.
 4. Kekez, J.: Prva hrvatska rečenica.
 5. Kekez, J.: Hrvatski književni oikotip.
 6. Bošković-Stulli, M.- Zečević, D.: Usmena i pučka književnost. PHK knjiga I.
 7. Banov-Depope, E.: Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja.
 8. više autora: Edicija SHK, kao i edicija PSHK. (Knjige o narodnoj/usmenoj književnosti).
 9. Dragić, M.: Edicija Sto djela hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini knj.4. i 5.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: