MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

JEZIČNA KULTURA

Šifra: 68122
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Govorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Jezična kultura
Kod: VUU 206
Ects: 5 ECTS
Godina: 2., semestar III.
Nastavnici i/ili suradnici: Gordana Laco, Anđela Milinović

Ciljevi predmeta: student utvrđuje i proširuje temeljna znanja gramatike hrvatskoga jezika; upoznaje
se s leksikologijom; upoznaje funkcionalne stilove hrvatskoga književnoga jezika; usustavljuje jezično znanje.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: odslušani i položeni predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2.

Sadržaj:
Normativne dvostrukosti u suvremenom hrvatskom pravopisu; suvremena
gramatička norma - normativne dvostrukosti u sklonidbenim oblicima, padežni izrazi,
prijedložni izrazi, glagolska rekcija, veznici i veznički izrazi; tvorbene dvojbe; leksik
hrvatskoga jezika, raslojavanje leksika, uporaba i prilagodba tuđica u hrvatskom
književnom jeziku; funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, jezičnostilska
sredstva u hrvatskom jeziku.

Oblici provedbe nastave: predavanja, seminari i vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita: studentska izlaganja; kolokviji; pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
 1. S. Babić, B. Finka, M. Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 52000. (V., prerađeno izdanje), 62002., 72003., 82004.
  S. Babić, M. Moguš, Hrvatski pravopis: usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 12010., 22011.
  Slavko Pavešić, Stjepko Težak, Stjepan Babić, Oblici hrvatskoga književnog jezika (Morfologija), u Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Nacrti za gramatiku, HAZU, Zagreb, 1991.
  R. Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagreb, 1991.
  J. Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
 1. A. Antoš, Osnove lingvističke stilistike, Zagreb, 1972.
  Dulčić, M., Govorimo hrvatski, Hrvatski radio i Naprijed, Zagreb, 1997.
  A. Frančić, L. Hudeček, M. Mihaljević, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
  Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb.
  R. Katičić, Novi jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
  J. Melvinger, Leksikologija (skripta), Osijek, 1984., 1990.
  Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb, 2000.
  I. Škarić, U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
  Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka, 1994.
  S. Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb, 1990.
  S. Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb, 2000.
  S. Težak, Hrvatski naš (ne)podobni, Školske novine, Zagreb, 2004.

  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_podrucje&id_podrucje=49 (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, područje jezikoslovlja)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : HRVATSKI JEZIK I
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga:

  Petkom od 11 do 12 u kab. 215 i prema dogovoru na e-adresu milinovic@ffst.hr

  Lokacija: