021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Seminar diplomskog rada

Šifra: 180405
ECTS: 5.0
Nositelji:
Izvođači: pred. Marica Grgurinović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
prof. dr. sc. Sonja Kovačević - Seminar
pred. dr. sc. Marijo Krnić - Seminar
doc. dr. sc. Dubravka Kuščević - Seminar
doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić - Seminar
doc. dr. sc. Branimir Mendeš - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac - Seminar
doc. dr. sc. Suzana Tomaš - Seminar
v. pred. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: