021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistika u sociologiji 1

Šifra: 67896
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: pred. dr. sc. Ivan Buljan - Vježbe u praktikumu

pred. dr. sc. Ivan Buljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Određenje statistike i podjela na područja. Što je to varijabla i vrste varijabli. Mjerne ljestvice. Unos i prikaz podataka. Mjere središta (centralne tendencije). Mjere raspršenja (varijabiliteta). Normalna raspodjela (Gauss) i druge raspodjele. Asimetričnost i spljoštenost (skewness, kurtosis). Položaj rezultata u skupini (z-vrijednost, centili, decili). Standardna pogreška mjerenja. Hi kvadrat test.
Literatura:
  1. bilješke s predavanja i seminara.
    Petz, B. (2012) Petzova statistika - Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap: Jastrebarsko.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: