021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Statistika u sociologiji 2

Šifra: 67902
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Kardum
Izvođači: pred. dr. sc. Ivan Buljan - Vježbe u praktikumu

pred. dr. sc. Ivan Buljan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
T-test za zavisne i nezavisne uzorke. Koeficijenti povezanosti ordinalnih i nominalnih varijabli. Analiza varijance (ANOVA), jednosmjerna i dvosmjerna. Post hoc testovi nakon analize varijance. Analiza varijance u ponovljenim mjerenjima i GLM modeli. Koeficijenti linearne povezanosti (Pearson). Neparametrijski testovi u s nezavisnim i zavisnim uzorcima. Analiza veličine uzorka. Ograničenja statistike i pogreške u zaključivanju.
Literatura:
  1. Bilješke s predavanja
    Milas, G.: Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2005.
    Petz, B.: Osnove statističke metode za nematematičare, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2004.
Preporučena literatura:
  1. Kolesarić, V., Petz, B.: Statistički rječnik, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Statistika u sociologiji 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: