MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK I

Šifra: 68037
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Rogošić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija Talijanski jezik 1 usvajaju se osnove talijanske gramatike te se čitaju kratki tekstovi uz popratne konverzacijske vježbe koje omogućuju stjecanje komunikacijskih vještina na talijanskom jeziku.
1.Talijanski izgovor i pravopis
2.Oblici određenog i neodređenog člana
3. Rod i broj imenica i pridjeva
4. Prezent glagola essere i avere
5. Opće napomene o glagolima. Prezent glagola prve konjugacije
6. Nepravilni glagoli prve konjugacije fare i andare. Imenice i pridjevi s dočetkom
na -e
7. Prezent glagola druge konjugacije
8. Ponavljanje
9. Glagoli s dočetkom -iare. Množina imenica i pridjeva na -io, -co, -go, -ca, -ga
10. Glavni i redni brojevi. Vremenski izrazi.
11. Prijedložni izrazi (preposizioni articolate)
12. Posvojni pridjevi i zamjenice. Upotreba člana ispred posvojnog
pridjeva/zamjenice
13. Prezent glagola treće konjugacije
14. Upravni i neupravni govor
15. Ponavljanje
Literatura:
  1. J. Jernej: Talijanska konverzacijska gramatika
  2. M. Deanović -J. Jernej: Talijansko-hrvatski rječnik
Preporučena literatura:
  1. S. Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: