MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u filozofiju multikulturalizma

Šifra: 160503
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim teorijskim i idejnim konceptima multikulturalizma da bi se na taj način potaknula kritička rasprava o pitanjima kulturnog, nacionalnog, vjerskog, etničkog itd. identiteta. U tom kontekstu cilj je započeti raspravu o odnosu temeljnih ljudskih prava, građanskih i manjinskih prava.
Uvodno predavanje
2. Ideja multikulturalizma
3. Političke ideje: slobode, jednakost, pravednost, tolerancija
4. Pluralizam/univerzalizam kulture, rase, identiteta.
5. Individualna prava i kolektivna prava
6. Ideja afirmativne akcije i političke korektnosti
7. Multikulturalizam i ideja građanstva/ideja kozmopolitizma
8. Multikulturalizam i komunitarizam
9. Multikulturalizam i liberalizam
10. Multikulturalizam i interkulturalizam

10 sati seminara u dogovoru sa studentima.
1. Charles Taylor i politika priznavanja (2 seminara)
2. Iris Marion Young i politika razlike (2 seminara)
3. Liberalni multikulturalizam Will Kymlicka (2 seminara)
4. Dijaloška ili integralna teorija multikulturalizma Bhikhu Parekh (2 seminara)
5. Politički liberalizam John Rawls (2 seminara)
Literatura:
  1. Mesić, Milan: Multikulturalizam
  2. Barry, Brian: Kultura i jednakost: Egalitarna kritika mulktikulturalizma
  3. Kymlicka, Will: Multikulturalno građanstvo. Liberalna teorija manjinskih prava
Preporučena literatura:
  1. Young, Iris Marion: Pravednost i politika razlike
  2. Young, Iris Marion: Politička zajednica i razlike među grupama: kritika ideala univerzalno građanstva,
  3. Žarko Paić: Traume razlika
  4. Andrea Semprini: Multikulturalizam
  5. John Rawls,: Politički liberalizam
  6. Parekh, Bhikhu: Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory
  7. Taylor, Charles: The Politics of Recognition u: Amy Gutmann (ed.) Multiculturalism, Examining the Politicsa of Recognition
5. semestar
Filozofija 5. semestar izborni - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija: