MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u kvalitativna istraživanja u obrazovanju

Šifra: 160451
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Hren
doc. dr. sc. Ivan Buljan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim kvalitativnim pristupima u
obrazovanju i pružiti praktično iskustvo provođenja kvalitativnog istraživanja manjeg opsega.
Literatura:
  1. Halmi, A.: Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima
2. semestar
Pedagogija 2.ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Darko Hren:

    prema dogovoru putem elektroničke pošte

    Lokacija: