Povijest (nastavnički smjer)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
(15M+15P)
4 INFO
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
(30A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
1 INFO
2.0 Umijeće ratovanja u starome svijetu (131061)
Matijević, I.
30
(30P)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. (71157)
Miloš, E.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
2 INFO
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (71711)
10
(10P)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
1 INFO
2.0 Umijeće ratovanja u starome svijetu (131061)
Matijević, I.
30
(30P)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. (71157)
Miloš, E.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
2 INFO
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
(15M+15P)
4 INFO
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
(30A)
4 INFO
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (71711)
10
(10P)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Povijest (nastavnički smjer)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
(15M+15P)
4 INFO
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
(30A)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
1 INFO
2.0 Umijeće ratovanja u starome svijetu (131061)
Matijević, I.
30
(30P)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. (71157)
Miloš, E.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
2 INFO
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (71711)
10
(10P)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antički grad na istočnoj obali Jadrana (67628)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast (67632)
Basić, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Povijest 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka (131062)
Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I (204367)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
1 INFO
2.0 Umijeće ratovanja u starome svijetu (131061)
Matijević, I.
30
(30P)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Metodika nastave povijesti, I. (67656)
Domazet, M.
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja (67633)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Povijest 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. (71157)
Miloš, E.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II (204373)
Domazet, M.
15
(10M+5P)
2 INFO
2.0 Povijest Dubrovačke Republike (204376)
Varezić, N.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) (67637)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. (67640)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Jadranski prostor i Osmansko carstvo (67636)
Rimac, M.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti, II. (67657)
Domazet, M.
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (88109)
Jakir, A.
30
(15M+15P)
4 INFO
4.0 Nastavna praksa u školi (67658)
Domazet, M.
30
(30A)
4 INFO
ECTS Povijest 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti biraju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-povijest) (71711)
10
(10P)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!