Povijest umjetnosti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
(15P+30S)
1 INFO
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
(30P+15S)
1 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (71204)
Babić, K.
60
(30P+30S)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture (71173)
Peković, Ž.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva (88056)
30
(30P)
1 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.
45
(15P+30S)
1 INFO
2.0 Tumačenje modernizma - koncepti i značenja (86746)
Kolešnik, L.
30
(20P+10S)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
(15P+30S)
2 INFO
2.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (94200)
Čapeta Rakić, I.
30
(30P)
2 INFO
3.0 Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu (181341)
Prančević, D.
45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.
45
(15P+30S)
2 INFO
2.0 Urbanističke teme (71167)
Peković, Ž.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti (71172)
Belamarić, J.
30
(30P)
3 INFO
4.0 Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi-kritička teorija i interpretacijski modeli (217189)
Kalčić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Peković, Ž.; Bužančić, R.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Barbarić, V.; Torlak, A.; Kalčić, S.
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
(15P+30S)
3 INFO
2.0 Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća na Jadranu (131121)
Tomić, R.
30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (71712)
10
(10P)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti (177543)
Babić, K.
45
(15P+30S)
1 INFO
3.0 Osnove muzeologije i muzejske pedagogije (177544)
Barbarić, V.
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij)
=> Izborni kolegij za diplomski studij Povijest umjetnosti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Odabrane teme iz dubrovačke arhitekture (71173)
Peković, Ž.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Odabrane teme iz srednjevjekovnog slikarstva i kiparstva (88056)
30
(30P)
1 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 1 (71163)
Prančević, D.; Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Barbarić, V.; Čapeta Rakić, I.
45
(15P+30S)
1 INFO
2.0 Tumačenje modernizma - koncepti i značenja (86746)
Kolešnik, L.
30
(20P+10S)
1 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti zimski semestar
=> Obvezni predmeti nastavničkih smjerova na diplomskoj razini
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Psihologija motivacije i socijalizacije u razredu (147627)
Hren, D.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Psihologija odgoja i obrazovanja (67858)
Kardum, G.
60
(30P+30S)
1 INFO
5.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (67859)
Buzov, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2. ljetni sem. (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Interdisciplinarni pristup likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (181299)
Čapeta Rakić, I.
45
(15P+30S)
2 INFO
2.0 Metode očuvanja i zaštite pokretnih kulturnih dobara (94200)
Čapeta Rakić, I.
30
(30P)
2 INFO
3.0 Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu (181341)
Prančević, D.
45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja srednjovjekovne umjetnosti (71171)
Bužančić, R.
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica 2 (71166)
Peković, Ž.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Čapeta Rakić, I.; Barbarić, V.; Kalčić, S.
45
(15P+30S)
2 INFO
2.0 Urbanističke teme (71167)
Peković, Ž.
30
(30P)
2 INFO
ECTS Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar
=> biraju studenti nastavničkog usmjerenja
Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Didaktika (71247)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Komparativna pedagogija (67589)
Batarelo Kokić, I.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Metodologija izrade kurikuluma (147628)
Koludrović, M.
60
(30P+30S)
2 INFO
5.0 Osnove pedagogije (67856)
Jukić, T.
60
(30P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Metodika nastave likovne umjetnosti (185070)
Babić, K.
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Pedagogija i medijacija u umjetnosti kroz muzejsko-galerijske prostore i vaninstitucionalne inicijative XX. i XXI. stoljeća (177553)
Prančević, D.
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Povijest umjetnosti 3. zimski sem (diplomski studij)
=> studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme) (71165)
Prijatelj Pavičić, I.
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Odabrana poglavlja iz dalmatinske umjetnosti (71172)
Belamarić, J.
30
(30P)
3 INFO
4.0 Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi-kritička teorija i interpretacijski modeli (217189)
Kalčić, S.
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Povijesno-umjetnička radionica III. (117669)
Čapeta Rakić, I.; Peković, Ž.; Bužančić, R.; Prijatelj Pavičić, I.; Prančević, D.; Barbarić, V.; Torlak, A.; Kalčić, S.
45
(15P+30S)
3 INFO
3.0 Pristupi tumačenju odnosa sakralne baštine i prostora u nastavi likovne umjetnosti (177558)
Barbarić, V.
45
(15P+30S)
3 INFO
2.0 Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća na Jadranu (131121)
Tomić, R.
30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praktikum i školska praksa (71204)
Babić, K.
60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Povijest umjetnosti 4. ljetni sem. (diplomski studij)
=> Studenti upisuju izborne kolegije
Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (diplomski studij-pov.umjetnosti) (71712)
10
(10P)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti