Engleski jezik i književnost
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 (217577)
Bakašun, A.
60
(60G)
1 INFO
5.0 Uvod u lingvistiku (215953)
Semren, M.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi (175191)
Willems, B.
45
(15P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 (175200)
Bakašun, A.
60
(60LK)
2 INFO
5.0 Fonetika i fonologija (223451)
Petrović, I.
45
(30G+15P)
2 INFO
5.0 Uvod u studij književnosti: analiza teksta (175195)
Willems, B.
45
(15P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma (175208)
Ryle, S.
45
(15P+30S)
3 INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 (217592)
Bojčić, I.
60
(60LK)
3 INFO
5.0 Morfologija i morfosintaksa (204076)
Petrović, I.; Semren, M.
45
(15P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba (69456)
Peršić, I.
45
(15P+30S)
4 INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 (175227)
Bojčić, I.
60
(60LK)
4 INFO
5.0 Sintaksa engleske rečenice (175213)
Šegedin Borovina, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Britanska i irska književnost 20. st. (117695)
Peršić, I.
45
(15P+30S)
5 INFO
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a (204077)
30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b (69461)
30
(30SJ)
5 INFO
5.0 Uvod u semantiku (130835)
Petrović, I.
60
(30P+30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Američka književnost (87898)
Matas, G.
45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 (69464)
Bilić, M.
30
(30SJ)
6 INFO
ECTS Engleski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij engleskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvo i kultura SAD-a (96680)
Matas, G.
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Poslovna komunikacija (67708)
Bakašun, A.
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Uvod u kreativno pisanje (206641)
Ryle, S.
30
(30S)
6 INFO
10.0 Završni rad - engleski jezik i književnost (87900)
5
(5S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 1/Modul 1 (217577)
Bakašun, A.
60
(60G)
1 INFO
5.0 Uvod u lingvistiku (215953)
Semren, M.
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi (175191)
Willems, B.
45
(15P+30S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik - komunikacijske vještine 1/Modul 2 (175200)
Bakašun, A.
60
(60LK)
2 INFO
5.0 Fonetika i fonologija (223451)
Petrović, I.
45
(30G+15P)
2 INFO
5.0 Uvod u studij književnosti: analiza teksta (175195)
Willems, B.
45
(15P+30S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost od renesanse do neoklasicizma (175208)
Ryle, S.
45
(15P+30S)
3 INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 3 (217592)
Bojčić, I.
60
(60LK)
3 INFO
5.0 Morfologija i morfosintaksa (204076)
Petrović, I.; Semren, M.
45
(15P+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleska književnost romantizma i viktorijanskog doba (69456)
Peršić, I.
45
(15P+30S)
4 INFO
5.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 2/Modul 4 (175227)
Bojčić, I.
60
(60LK)
4 INFO
5.0 Sintaksa engleske rečenice (175213)
Šegedin Borovina, D.
60
(30P+30S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Britanska i irska književnost 20. st. (117695)
Peršić, I.
45
(15P+30S)
5 INFO
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/ Modul 5a (204077)
30
(30SJ)
5 INFO
2.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 5b (69461)
30
(30SJ)
5 INFO
5.0 Uvod u semantiku (130835)
Petrović, I.
60
(30P+30S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Američka književnost (87898)
Matas, G.
45
(15P+30S)
6 INFO
3.0 Engleski jezik-komunikacijske vještine 3/Modul 6 (69464)
Bilić, M.
30
(30SJ)
6 INFO
ECTS Engleski jezik 6
=> Izborni kolegij za studij engleskog jezika (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvo i kultura SAD-a (96680)
Matas, G.
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Poslovna komunikacija (67708)
Bakašun, A.
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Uvod u kreativno pisanje (206641)
Ryle, S.
30
(30S)
6 INFO
10.0 Završni rad - engleski jezik i književnost (87900)
5
(5S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti