Povijest
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
(30P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
(15A+15P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
(15A+15P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Miloš, E.
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Miloš, E.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
6 INFO
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Miloš, E.
15
(15P)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Latinski jezik, I. (93679)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
(15SJ+15P)
2 INFO
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
(30P)
3 INFO
2.0 Novovjekovna povijest Francuske (69247)
Miloš, E.
30
(30P)
3 INFO
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
(30P)
4 INFO
2.0 Historiografija ranovjekovnog Mediterana (130994)
Varezić, N.
30
(30P)
4 INFO
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
(30P)
5 INFO
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
(30P)
5 INFO
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (88104)
5
(5S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historiografski praktikum (67672)
Trogrlić, M.
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja (133563)
Matijević, I.
60
(30P+30S)
1 INFO
4.0 Povijest starih civilizacija (67685)
Matijević, I.
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Povijest 1
=> Izborni predmeti za studij povijesti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima (68332)
Trogrlić, M.; Basić, I.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Latinski jezik, I. (93679)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Povijest hrvatskog glagoljaštva (130990)
Rimac, M.
30
(30P)
1 INFO
2.0 Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku (130988)
Andrić, T.
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka (67662)
Andrić, T.
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka (67663)
Basić, I.
45
(30P+15S)
2 INFO
ECTS Povijest 2
=> Izborni predmeti za studij povijesti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku (130987)
Basić, I.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Latinski jezik, II. (67681)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
(15SJ+15P)
2 INFO
2.0 Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije (130984)
Trogrlić, M.; Rimac, M.
30
(30P)
2 INFO
2.0 Rimski vojnici u Saloni (93703)
Matijević, I.
30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka (67664)
Vrandečić, J.
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Hrvatska povijest ranog novog vijeka (67665)
Rimac, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, I. (67683)
Andrić, T.
30
(15A+15P)
3 INFO
ECTS Povijest 3
=> Izborni predmeti za studij povijesti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Migracije na području Dalmacije u novom vijeku (93726)
Rimac, M.
30
(30P)
3 INFO
2.0 Novovjekovna povijest Francuske (69247)
Miloš, E.
30
(30P)
3 INFO
2.0 Povijest Mletačke Republike (76794)
Vrandečić, J.
30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća (67666)
Vrandečić, J.
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća (67667)
Trogrlić, M.; Varezić, N.
45
(30P+15S)
4 INFO
2.0 Pomoćne povijesne znanosti, II. (67684)
Andrić, T.
30
(15A+15P)
4 INFO
ECTS Povijest 4
=> Izborni predmeti za studij povijesti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću (130989)
Vrandečić, J.; Rimac, M.
30
(30P)
4 INFO
2.0 Historiografija ranovjekovnog Mediterana (130994)
Varezić, N.
30
(30P)
4 INFO
2.0 Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji (93729)
Trogrlić, M.; Vrandečić, J.
30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. (67668)
Miloš, E.
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. (67670)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
5 INFO
2.0 Povijest historiografije (67682)
Trogrlić, M.
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS Povijest 5
=> Izborni kolegij za studij povijesti
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Historijska geografija Hrvatske (86935)
Glamuzina, N.
30
(30P)
5 INFO
2.0 Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća (71154)
Jakir, A.
30
(30P)
5 INFO
2.0 Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba (130998)
Domazet, M.
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. (67669)
Miloš, E.
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Hrvatska povijest nakon 1945. (67671)
Jakir, A.
45
(30P+15S)
6 INFO
1.0 Suvremena historiografija (67686)
Miloš, E.
15
(15P)
6 INFO
ECTS Povijest 6
=> Izborni predmeti za studij povijesti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest (88104)
5
(5S)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Obavijesti